Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 4:e oktober 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Stefan Karlström, Cecilia Backlund, Lisa klingblom, Lina Nygren.

Tid: 2011-10-04 kl 12
Plats: DG39

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Lisa klingblom.

§2 Val av justerare; Stefan Karlström valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Det lästes upp och godkändes muntligt.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har haft möte i Ut och arbeta-utskottet. Det ska hållas en arbetsmarknadsföreläsning den 20:de oktober, inte bestämt vem som ska föreläsa med det kommer. Det ska även hållas en i december. På mötet diskuterades även vad en alumn är för något.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—På Ut och arbeta-mötet kom man överens om att vi på hemsidan ska läggas upp en intervju/presentation av alumner som fått examen och kommit ut i arbetslivet en gång i månaden. Per och Jennifer på StuFF har bett om entlediganden så StuFF söker nu en ny Vice Kårordförande och Utbildningsutvecklare. På senaste Infou-mötet kom man överens om att mötena ska hållas som workshops. Mötena ska hållas sista onsdagen i varje månad utom i december. Det ska hållas diverse övriga hjälpande workshops framöver. Det kommer komma en ny upplaga av ”Studieblocket”. StuFF ska hålla en julkampanj där de bjuder på mycket glögg och pepparkakor. Det ska också ordnas ett åsiktskafé dit man kan komma och prata med t ex. kårrepresentanter om vad man tycker. IKT-studion efterlyser samarbetspartners.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Ej närvarande.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Inget att rapportera.
e) Tom Andersson, kassör;
—Inget att rapportera.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Har varit på Amo-utbildning, det talades om arbetsmiljöfrågor.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
— Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Har anordnat kulturnatten och ungefär 15st från SeKeL deltog. Gemensam aktivitet i början när man kommit dit är bra. Aktiviteten är i övrigt mycket bra och något vi borde upprepa i framtiden.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
— Ej närvarande.

§7 Bordlagda frågor.
a) Bokens dag;
Lisa har pratat med Johan Birath och han kanske kan boka in sig om han vet vilket datum vi bestämmer. Vi bestämmer oss för att anordna bokens dag den 17:de november kl 12.00-16.00. Vi måste gå starkt ut för att marknadsföra dagen. Anders har kontaktat studiefrämjandet och universitetets kulturstöd om att få reseersättning för föreläsarna men har inte fått svar. Om vi inte får reseersättning har vi råd att betala det under kulturbudjeten. Vi ska även äska StuFFbilen så vi kan köra föreläsarna till universitetet. Vi kan också samla ihop litteratur från gamla seklerister och eller Myran som kan säljas. Cecilia kontaktar kafé Ellen om dom kan sponsra med kaffe. Lisa kontaktar Corren om att få en notis i tidningen.

§8 Nya frågor.

§9 Övriga frågor;
a) Kulturresan;
Vi bestämmer oss för att åka till Stockholm den 25:te november, och att vi först och främst vill se ”revisorn” på stadsteatern, i andra hand ”Tjuvar” på dramaten. Vi satsar på att kunna få med 50st på bussen, oklart om vi kommer kunna få tag på så många teaterbiljetter.
b) DIK-föreläsning;
Föreläsningen är bestämd till den 8:de november och den kommer hållas under två timmar. Lina bokar lokal. DIK står för fika men vi får fixa det rent praktiskt.
c) Alumnidefinitionen;
SeKeL-alumner som vi talat om det tidigare är inte alumner i ordets rätta bemärkelse. Vi borde därför börja kalla styrelsens gamla representanter för styrelsepateter. Och skilja det från festeripateter och fadderipateter.
d) Gröna sektioner;
Det är en diplomatering med en checklista man kan uppfylla för att bli kallad Grön sektion, om man kan få denna diplomatering kan man synas på olika evenemang och i situationer/kampanjer. Det blir en ny fråga till nästa möte.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: den 11 oktober kl 10.00

§11 Expeditionstid; Stefan och Tom sitter den 5 oktober.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Lisa Klingblom
Justerare Stefan Karlström
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: