Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 11:e oktober 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anders Dahnielson, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom, Lina Nygren.

Tid: 2011-10-11 kl 10
Plats: Rydsvägen 148 C

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Lisa Klingblom valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Det lästes igenom och skrevs på.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har arbetat med att försöka hitta en föreläsare till den 20:de oktober. Har hört av sig till inovationskontorEtt och de verkar intresserade men de har svårt att säga något slutgiltigt.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har varit som studentrepresentant på Hållplats 2011. Fick lyssna på rapporter om arbetsmarknadsutveckling, var folk faktiskt hamnar i arbetslivet när de pluggat klart. Har skickat ut kallelse till årsmötet, och där satt ihop en mailgrupp som gäller de medlemmar vi har nu. Arbetar med två stycken utbildningsbevakarfrågor, bland annat när det gäller filosofi och även konstvetenskap.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Ej närvarande.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
— Ej närvarande.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
— Har arbetat med bokens dag.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
—Inget att rapportera.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Har kollat när alla seklerister har lektioner under dagen då DIK-Amanda kommer hit så att föreläsningarna inte krockar. Har fått förslaget att vi ska gå på Holgerspexet som sista kulturaktivitet i år.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Har arbetat med protokoll, skrivit och justerat.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Arbetar med samarbetsavtalet.

§7 Bordlagda frågor.

§8 Nya frågor.
a) Gröna sektioner;
Vi beslutar att skriva in i verksamhetsplanen att uppfylla diplomateringen och genomföra relevanta ändringar, samt ansöka om diplomateringen.
b) Kulturresan;
Vi beslutar att kulturresan är den 25:e november, och att vi åker något senare än tidigare år. Vi har som förslag att se Revisorn, och även en rundvandring där max 20 personer kan följa med. DIK sponsrar resan helt och hållet för medlemmar som är med i både SeKeL och DIK. Vi beslutar att boka en buss för 50 personer samt teaterbiljetter för 40 och det finns möjlighet att avboka, eller 25 om det inte går.
c) DIK-föreläsning;
Vi beslutar nu att DIK-föreläsningen ska hållas den 8:de november kl. 15.00. Vi bestämmer att marknadsföra föreläsningen genom affischering vecka 44.
d) Alumnidefinitionen;
Vi bekräftar definitionen som vi kom överens om sist, den 4/10.
e) Bokensdag;
SeKeL går in och garanterar reseersättning för föreläsarna genom kulturposten i budgeten. Olausson och Kylhammar är bekräftade som föreläsare. Föreläsningarna kommer att äga rum i KY32, och mässan i Keyhusets foajé.

§9 Övriga frågor;
a) Ragga faddrar;
Vi behöver skaffa faddrar till vårens nollning, de flesta i styrelsen går med på att
vara.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: Den 17:de oktober, kl 12.00

§11 Expeditionstid; Lina och Anders sitter den 12:e.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Lisa Klingblom
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: