Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 17:de oktober 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom, Lina Nygren.

Tid: 2011-10-17 kl 12
Plats: DG42

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Anders Dahnielson valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Det lästes upp och godkändes.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—InovationskontorETT kan inte 20:de, dom föreslår istället efter vecka 45.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har varit på IKK IS möte, där det pratades om administration av ekonomi.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har hållt kontakten med Jobtop och planerat skördefesten.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har mailat Linköpings antikvariat, och några av de nya studenterna som är nominerade till poster i styrelsen.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Har inte fått svar från Birath, avvaktar till på onsdag den 19:de.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
—Har bokat D315 till DIK-Amandas föreläsning.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Har bokat 25 platser till ”Revisorn” på stadsteatern, även rundvandring.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Har ändrat och skrivit ut protokoll.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har arbetat med nomineringarna till nya styrelsen, de flesta posterna har nu kandidater.

§7 Bordlagda frågor.

§8 Nya frågor.
a) Inför årsmötet;
Vi behöver skicka ut möteshandlingar senast den 31 oktober. Lisa informerar Emil Åkerö om mötet och det han behöver veta inför att kunna utföra jobbet som sakrevisor. Vid nästa möte behöver vi bahandla alla motioner inom styrelsen. Verksamhetsberättelsen behöver vara färdig innan den 31 oktober. Sekreteraren lägger upp alla protokoll som elektroniska dokument så att det är möjligt att hitta dem på styrelsemailen.
b) Spex;
Vi ämnar gå på Holgerspexet som sista kulturaktivitet, föreställningarna går i november och vi bestämmer att gå den 11:e, och att SeKeL har för avsikt att beställa 10 biljetter, som portioneras ut enligt ”först till kvarn”.

§9 Övriga frågor;

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: den 25:e oktober.

§11 Expeditionstid; Anna och Cecilia sitter den 19:de

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Anders Dahnielson
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: