Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 3:e november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Anders Dahnielson, Cecilia Backlund, Lina Nygren, Tom Andersson, Anna Johansson.

Tid: 2011-11-03 kl 11
Plats: GG36

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anders Dahnielson.

§2 Val av mötesordförande; Mötet valde Anders Dahnielson till ordförande.

§3 Val av justerare; Kristofer Åberg valdes till justerare.

§4 Godkännande av kallelse; Kallelsen godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Lästes upp och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har varit på Alumniansvarigmöte. Det rapporterades om att det ska hållas ett ”kaféalumni” den 22 november. Från och med våren kommer man att kunna ha tillgång till sin LiU-mail efter man slutat studera. Kristofer tog upp att vi bjuder in alumner till jubileum och som föreläsare till arbetsmarknadsföreläsningar, detta var dem imponerade av. Det ska hållas ett till alumnimöte för Filfak 7 december.
—Har fått svar från InovationskontorEtt och de kan inte komma på de datum som vi föreslagit, utan föreslog istället onsdagen den 23 november. Kristofer kollar upp om detta är möjligt.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har skrivit förslag till verksamhetsplan.
—Har hjälpt Tom med budget och kontoplan, de ska nu stämma överrens.
—Har skickat ut alla möteshandlingar och slutlig kallelse till årsmötet.
—Har varit på sektionsutbildning i Norrköping som bl.a. handlade om kommunikation och marknadsföring. Tre från Styret 2011 och nio av de nominerade till 2012 deltog.
—Har marknadsfört Holgerspexet, Kulturresan och DIK-föreläsningen på hemsidan och Facebook. Dessutom lagt upp anmälningsformulär på Simple Signup.
—Har gjort en skiss över SeKeL-ovven och lagt ut på hemsidan och Facebook. —Socialantropologerna har bekräftat att de vill gå med i SeKeL.
—Filosofen och sekeleristen Björn Lundgren har blivit vald till vice kårordförande med internt ansvar och Norrköpingsstudenten Therese Björklund har blivit vald till utbildningsutvecklare mot filosofisk fakultet i StuFFs styrelse.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Overallsinvigningen gick bra, trots besök av rydskids.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
— Har ordnat med de årsmöteshandlingar som behandlar ekonomin. Har mailat Profilpartner utan att få något svar. Har gjort mindre inlägg i verksamhetsberättelsen 2011.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
— Ej närvarande.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
— Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Har bokat bussen för Stockholmsresan, och det var mycket mer prisvärt med en 50-platsbuss än en 25-plats.
—Har mailat Holgerspexet om vi kan få tag på biljetter, de har inte svarat än men det brukar gå bra.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Har lagt upp ett protokoll på styrelsemailen.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
— Ej närvarande.

§ 8 Beslut per capsulam.
1. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011; Frågan bordlades.
2. Fastställande av styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2011; Frågan bordlades.
3. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012; Faställdes och godkändes per capsulam, lades till handlingarna.
4. Fastställande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2012; Fastställdes och godkändes per capsulam, lades till handlingarna
5. Behandling av övriga motioner från styrelsens ledamöter per capsulam; Ingen motion har inkommit eller skickats ut, lämnad utan åtgärd.

§9 Bordlagda frågor; Inga bordlagda frågor.

§10 Nya frågor.
a. Ryggmärken; Vi har inte fått svar på vår förfrågan. Mötet bordlade frågan.

b. Pumptermosar; Idéer om 1 liters och 3 liters föreslogs i olika prisklasser, men hur vi ska frakta termosen är fortfarande en olöst. Att skaffa en kaffebryggare att ta med är också ett förslag. Mötet bordlade frågan.

c. Stadsteaterbiljetter;
Det är olika pris på biljetterna om man är äldre eller yngre än 25 år. Mötet beslutade att boka 25 biljetter till ”Revisorn” varav 3 för deltagar äldre än 25 år.

§11 Övriga frågor;
a. Bokens dag; Anders har mailat med Peter Olausson och han kommer att få tågbiljetter skickade till sig. Lina skickar ut en efterlysning av böcker till bokbordet. Ellen och Linnéa behöver fixa klart marknadsföringslakanen och skicka förslaget så vi kan se det innan det ska upp. Anders skickar ut en pressrelease på måndag. Vi behöver också kryssa av i bokensdag-dokumnetet det vi gjort så det inte tappas bort. Vi behöver på bokens dag ta med oss lakan i sobra färger för att lägga över borden under böckerna.
b. Fika till DIKföreläsningen;
Vi behöver informera Baljan om vilket fika vi behöver senast två dagar innan. Enklast vore sedan om Baljan kan skicka fakturan direkt till DIK. Vi beslutar att beställa ca 60 koppar kaffe, samt kaffebröd.

§12 Nästa möte; Mötet beslutade: Att hålla ett kort möte den 7:de november kl 17.00, innan årsmötet.

§13 Expeditionstid; den 9:de november sitter Stefan och Tom enligt schema.

§14 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Anders Dahnielson
Justerare Kristofer Åberg
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: