Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 7:e november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder.

Tid: 2011-11-07 kl 17
Plats: TEMCAS

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Tom andersson valdes till justerare.

§3 Adjungeringar; Mötet adjungerade Alexander Högberg.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp och godkändes som elektroniskt dokumnet.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har beställt fika
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har marknadsfört våra event.
—Har börjat arbeta med att koppla ihop våra medlemsregister med STURE.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Ej närvarande.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har fortsatt med verksamhetsplanen och ekonomiskrapport för årsmötet
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
— Ej närvarande.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
—Har målat marknadsföringslakan
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Ej närvarande.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Lade upp protokoll på styrelsemailen.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har målat marknadsföringslakan.
—Har skrivit färdigt samarbetsavtalet.

§7 Bordlagda frågor.

a.Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011; Mötet godkände den.
b.Fastställande av styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2011; Mötet godkände den.
c.Ryggmärken; Har ännu inte fått svar. Frågan bordlades.
d.Pumptermosar; Frågan bordlades.

§8 Nya frågor.

§9 Övriga frågor;
a) Inför årsmötet; styrelsen förberedde inför årsmötet och meddelade relevanta upplysningar för varandra.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: 16 november kl. 10.00-12.00.

§11 Expeditionstid; sitter enligt schema.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Tom Andersson
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: