Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 16:de november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lina Nygren.

Tid: 2011-11-16 kl 12
Plats: DG35

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Kristofer valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den fastställdes och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Finns ej till hands.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har bokat in arbetsmarknadsföreläsare till den 29:de november kl 12.00.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har justerat dokument för årsmötet.
—Har bjudit in nya styrelsen till utbildning.
—Satt upp flyers och gått runt i klasserna och informerat.
—Har gjort ett roll-upförslag.
—Har förfinat nyhetsbrevet.
—Har kontaktat min efterträdare John Edström.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har planerat drinkfesten och Julsittningen.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
— Har tagit hand om äskning för roll-upen
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
— Ej närvarande.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
— Inget att rapportera
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Inget att rapportera.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att rapportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Ska ha sekt-möte och möte med vice-Björn imorgon, och tar med mig efterträdare Anna. Har målat lakan

§7 Bordlagda frågor.
a) Ryggmärken;
Vi bordlägger frågan.
b) Pumptermosar;
Vi bortlägger frågan.

§8 Nya frågor.
a. Samarbetsavtal med DIK;
Det har skrivits ett nytt samarbetsavtal till DIK, styrelsen godkänner detta.
b. Samarbete med HÖRS/Kaffebaren Ellen;
Cecilia får i uppgift att skicka ett samarbetsförslag till KaféEllen. Styrelsen gokänner samarbetet.
c. Höstens aktivakväll;
Styrelsen beslutar att hålla aktivaglögg-kväll den 11 december kl 17 på Kafé Myran.
d. Biljettpris för Julsittningen;
Det vi bokat in, NH, skulle ge ett väldigt dyrt biljettpris. Vi försöker pressa priset. Ett alternativ är annars HG. Vi försöker få det billigare, annars antar vi vad vi utgått från.

§9 Övriga frågor;
a. Bokens dag;
Vi ska fixa affischer till imorgon Bokensdag. Vi ska vara där senast 11.30.
b. Arkivering/Pärmar;
Vi bordlägger frågan.
c. Spons;
Vi bordlägger frågan.
d. Bilder på Flickr;
Vi bordlägger frågan.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: Den 22 november kl 12.00

§11 Expeditionstid; Enligt schema.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Kristofer Åberg
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: