Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 22:a november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Stefan Karlström, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom.

Tid: 2011-11-22 kl 12
Plats: KG31

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Tom Andersson valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den fastställdes och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Fanns ej till hands.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har bokat sal till arbetsmarknadsföreläsningen.
—Har varit på kafé-alumni och på föreläsningar, där vi fick veta hur andra sektioner bedriver alumniverksamhet.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har anordnat bokens dag, vilket gick bra även om det var mycket dålig uppslutning på föreläsningarna.
—Har varit på IKK-is möte, där det talades om forskartjänster.
—Ska på programrådsmöte måndagen den 28:de.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Ej närvarande
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
—Inget att rapportera.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har skickat in pengaäskningen för roll-up till StuFF.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Ej närvarande
g) Linnea Eder, nollegeneral;
—Ej närvarande
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Ej närvarande.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har varit på SEKT-möte. Tog med mig Anna från nya styret.
—Har skrivit på samarbetsavtalet med StuFF, och DIK. De är nu inskickade och färdiga.

§7 Bordlagda frågor.
a. Ryggmärken;
Tryckföretaget har fortfarande inte svarat, vilket är konstigt. Tom hör istället av sig till ett annat företag.
b. Pumptermosar;
Frågan är om vi ska skaffa termos eller kaffebryggare. Termos torde vara mer mångsidig. Tom får i uppgift att köpa en för sektionens räkning.
c. Spons; Vi behöver dra igång samarbeten redan nu inför nästa år. Vi behöver öka sponsringen till till exempel expeditionstiden. Nolle-regeringen behöver utnyttja sponsmöjligheterna som finns från olika företag. Ellen informerar Lisa om detta.
d. Arkivering och Pärmar; Vi behöver sortera och organisera pärmarna inför övergången till nästa styrelse, ett nytt förslag är också att enbart lämna över aktuella dokumet och sätta in allt annat i en gemensam årspärm. Vi bokar in en dag för organisering av pärmarna den 4 december 17.00 på kafé myran.
e. Flickrkontot;
Vi har fortfarande inte lagt upp nya bilder, Tom och Ellen får i uppgift att göra detta.

§8 Nya frågor.
a) Styrelseutbildningen;
Vi har två externa föreläsare till utbildningen, dessutom är olika aktivitetspass inplanerade. Skriftes-festen som är inplanerad efter kommer utgå i brist på intresse/dubbelbokning från nya styret.

§9 Övriga frågor;
f. Terminsrapport och årsrapport;
Det är utbildningsbevakare, ordförande och viceordförande som har i uppgift att skriva en sådan.
g. Bokens dag utvärdering;
Frågan bordläggs.
h. Kulturresan;
Vi behöver få fler deltagare. Det är ett problem att medlemmarna inte verkar ha tid att anmäla sig.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: den 29:de november kl 13.00

§11 Expeditionstid; enligt schema.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Tom Andersson
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: