Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 29 november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Lisa klingblom.

Tid: 2011-11-29 kl 13
Plats: TEM21

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Lisa valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den fastställdes och godkändes.

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Det lästes upp

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har anordnat en arbetsmarknadsföreläsning och det kom fyra åhörare.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Har arrangerat styrelseutbildning för nya styrelsen, det gick delvis bra. Ett problem var att folk droppade av utan att förvarna så att det i slutet var mycket få kvar.
—Har varit på programrådsmöte där det diskuterades om att införa en kulturpolitikskurs som kan vara relevant för oss kulturvetare.
—Har gått igenom statistik för kursval för VT12. Även planerna för intagningen HT12.
—Det har även diskuterats om Garys Stockholmsresa, där KVB:are har möjlighet att följa med.
—Vi har fått en ny extern studentrepresentant Åsa Christoffersson från Corren.
—Det har även kommit på tal varför vi inte kunnat använda bidragspengar från filosofiska fakulteten till projekt-ATENA.
—Det diskuterades också att lektorerna ska börja synkronisera kurserna inom KVB.
c) Anna Johansson, festerichef;
— Ej närvarande.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
—Har varit hos Tryckakademin och frågat efter en skriftlig offert, även på Liu-Store och frågade om de kan trycka tröjtryck och overallstryck årt oss.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Hörde av mig till Corren om att annonsera om Bokens dag men det var ingen som hörde av sig tillbaka, får inte heller tidningen så jag vet inte om de tryckte något.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
— Ej närvarande.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Ej närvarande.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Inget att rapportera.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Ska gå på GU-rådet och lyssna på vad de har att säga.
—Har fått ett mail ang. hemmissionering av filosofiska fakulteten, det har vi tyvärr inte tid med innan jul och vi uppmanar dem att återkomma i vår.

§7 Bordlagda frågor.
a) Utvärdering av Bokens dag;
Bokbordet blev en succé och många kom och köpte, mycket positivt också att vi hade kaffebidrag av Kafé Ellen. Det som behövs mer av i framtiden är mer marknadsföring långt i förväg. Det skulle också utökas till att innefatta förlag och andra med arbetsmarknadsanknytning. Det var mycket dålig uppslutning till föreläsningarna vilket var tråkigt, men det går möjligtvis att lösa med bättre marknadsföring och mer kända föreläsare. Det hade också varit bra med mer fika till föreläsningarna.

§8 Nya frågor.
a) Fördrinken på julsittningen; Vi godkänner att fördrinken subventioneras med 15 kr per person eftersom drinkfesten gick plus.

§9 Övriga frågor.
a) Roll-up; Efter ändring i utformningen så behandlas nu äskningen.
b) Utvärdering av styrelseutbildning; Har arrangerat styrelseutbildning för nya styrelsen, det gick delvis bra. Ett problem var att folk droppade av utan att förvarna så att det i slutet var mycket få kvar. Ett tips är också mer diskussion mellan nuvarande och de nya för posterna. Även att dela upp utbildningen i olika tillfällen. Det var väldigt tråkigt att den nya styrelsen droppade av undan för undan, tveksamt om de hinner lära sig allt de behöver och vi hinner inte alltid jaga dem med info. Det hade varit bra om de alla gjort sitt bästa för att närvara under hela utbildningen då vi erbjöd den. Det ser ut som att vi kommer få agera mentorer åt dem under nästa år.
c) Överlämning och vidare utbildning av nya styrelsen; Under aktivakvällen bjuder vi in nya styrelsen till samkväm och diskussion. Vi ger också nya styrelsen i uppgift att anordna möte för nästnästa gång.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: 6 december kl 12.00

§11 Expeditionstid; Enligt schema.

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Lisa Klingblom
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: