Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 7 december 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom, Lina Nygren.

Tid: 2011-12-07 kl 13
Plats: KY22

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson.

§2 Val av justerare; Lina Nygren valdes till justerare.

§3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes.

§4 Adjungeringar; Johan Davidsson, Pontus Wretman, Isak Borgemo, Martin Torstensson, Anna Nilsson, Lisa Edwall, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg. .

§4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes.

§5 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp och godkändes.

§6 Rapporter.
a) Kristofer Åberg, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
—Har varit på Alumnimöte där det talades om vad som ska hända inför nästa år.
—Distuterade om att utveckla alumniarbetet.
b) Anders Dahnielson, utbildningsbevakare;
—Ej närvarande.
c) Anna Johansson, festerichef;
—Har gett över pärmen till Pontus, planerat.
—Mailat med NH så att allt ska vara färdigt inför julsittningen.
—Har varit på FFmöte. Där det talades om ockerpriserna. Men det har blivit bättre.
d) Stefan Karlström, informationsansvarig;
— Ej närvarande.
e) Tom Andersson, kassör;
— Ej närvarande.
f) Lisa Klingblom, vice ordföranden;
—Har sorterat pärmdokument
—Ska ringa Samuel och fråga om pärmen.
g) Linnea Eder, nollegeneral;
—Har skrivit testamente och varit på faderistmöte.
h) Lina Nygren, kulturansvarig;
—Var på programrådsmöte där det koms överens om att vi ska se till att kulturresorna inte krockar.
i) Cecilia Backlund, sekreterare;
—Sorterat pärmen.
j) Ellen Nilsson, Ordförande;
—Har rensat pärmen och börjat skriva på testamentet.
—På Gu-mötet talades det om att ta bort studierektorerna eftersom de kanske inte behövs.
—Ska på SEKT-möte nästa vecka.

§7 Bordlagda frågor.

§8 Nya frågor.
a) Kassaskrinet;
Det gamla har gått sönder i låset. Styrelsen beslutar att köpa ett nytt.

§9 Övriga frågor;
a. Vad har vi kvar att göra;
Vi ska se till att allt är förberett för nya styrelsen. Ska samordna en eftermiddag då vi kan gå och lämpa över saker i förrådet. Ellen och Anna åtar sig detta.
b. Har alla fått testamente;
Alla ska se till att skriva ett testamente.
c. Nolle-p;
Nolleregeringen behöver hålla god dialog med styrelsen, även läsa på sig i stadgarna.

§10 Nästa möte; Mötet beslutade: Nya styrelsen ska få kalla till nästa möte. Den 12 december kl. 15.00

§11 Expeditionstid; Enligt schema

§12 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Ellen Nilsson
Justerare Tom Andersson
Sekreterare Cecilia Backlund

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: