Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 12 december 2011

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Martin Thorstensson, Lisa Edwall, Leo Nilsson, Isak Borgemo, Pontus Wretman, John Edström.

Tid: 2011-12-12 kl. 15
Plats: KY22

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av mötets ordförande; Utgår vanligtvis, väljs då ordföranden inte är närvarande.

§3 Val av mötets sekreterare; Utgår vanligtvis, väljs då sekreteraren inte är närvarande.

§4 Val av justerare; John Edström

§5 Adjungeringar; Gamla styrelsen.

§6 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§7 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§8 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes ej upp pga. tekniska problem.

§9 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Har haft möte med tidigare alumni- och arbetsmarknadsansvariga Kristofer.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Anders: Har jobbat med studentfall: Två tentor som krockade, men det har blivit löst. Och ytterligare ett studentfall om en uppsats i konstvetenskap. Ellen tycker inte filosofin är bra. Anders har UB möte med stuff på torsdag och kan ta upp det då vilket han tycker är bra för då har han något att lämna över till John. John vet inte om han kommer följa med på UB mötet.
— Anders: Markus Agnarfors, filosofilärare, har blivit erbjuden post i lund och har flyttat dit. Vilket betyder att det är dåligt med lärare i filosofin, men det betyder också att det finns möjlighet att påverka. — Anders: Programrådsmöte: Tog inte upp våra frågor, vi kommer alltid sist.
— Anders: Projekt Athena: Fick 50 000 från filosofiska fakultet för en föreläsningsserie i humaniora, men pengarna blev inte använda och kommer få användas nästa år. Helgen innan nolle p är det möte med projekt Athena. — Anders: Har rensat pärmarna, nytt arkiveringsystet. Festeri och nolle-general pärmen inte rensade ännu.
c) Pontus Wretman, festerichef;
—Inget att rapportera.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Inget att rapportera.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Inget att rapportera.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Inget att rapportera.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Har haft flera fadderistmöten. Möte även idag, måndag. Tajt med tid inför nolle-P.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inget att rapportera.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
—Gått igenom protokollskrivning. Cecilia har skrivit en längre mall med förklaringar.
j) Anna Nilsson, Ordförande;
— Ellen: Har varit på sektmöte om nolle-P. Anna kommer ha möte med Stuff och Ellen.

§10 Bordlagda frågor. Inga bordlagda frågor.

§11 Nya frågor. Inga nya frågor.

§12 Övriga frågor;
a) Nolle-P märke; Sofia: Fadderiet vill ha ett nytt nolle-p märke inför våren och hösten. Sofia ska måla märket och har frågat Björn om hur man ska finansiera det. Bestämde att vi finansierar med nolle-kassan. Anders har föreslagit att premie max ska trycka upp märkena. Finns två typer av märken – vävda och broderade. Broderade: Fler färger. Vävda: Bättre detaljer, men har bara 4 färger. Märkena är dyrare ju större de är. Märkena kommer skickas till sekels post.
b) Verksamhetsplan; Nya styret kommer få en verksamhetsplan var, ska finnas på hemsidan. Finns även på styrelsesida när vi byter och kommer dessutom finnas i pärmarna. Vicepärmen kan fortfarande vara borta. John ska kolla med lisa om den är hittad.
c) Expeditionstids schema; Varje onsdag mellan kl. 12-13 har vi expeditionstid. För att det ska funka så behövs ett schema så att alla delar på tiden. Vi har blivit lovade en rollup att sätta upp under expeditionstiden som Tom ska fixa. Nya styret är enigt om att göra ett schema. Eric kan göra schemat i en doodle, så han lär sig använda det. Sektionströjor hade vi inga förra året, men det kommer att fixas i år. Black Beauty är på myran, Anna kommer att få en original-nyckel dit.

§13 Nästa möte; Mötet beslutade: fredagen den 6 januari kl. 10.00 med akademisk kvart.

§14 Expeditionstid; Enligt schemat. Ellen och Linnea, 14 december.

§15 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande Anna Nilsson
Justerare John Edström
Sekreterare Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: