Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 6 januari 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Martin Thorstensson, Lisa Edwall, Isak Borgemo.

Tid: 2012-01-06 kl. 10:00
Plats: Key 22

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Sofia Gustafsson.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Har ännu inte fått sitt testamente.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Inte närvarande.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Inte närvarande.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Har haft möte med Anders och kollat på hemsidan och konstaterat att det behövs jobbas mer med den.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Har ännu inte fått några instruktioner av Tom.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Osäkert om hennes testamente finns, ingen som vet vart det är.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Kommer att göra den planering som är kvar under vecka 3, när alla tentor är avklarade. Hoppas på snö till nolle-P, annars så blir det inga pulkor, utan de får lösa det på annat sätt. Ska även tala med Björn från STUFF om det kan fixas kurser för styrelseutbildning.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har haft ett möte med stuff och diskuterat medlemmar. Fanns ett förslag från Björn om att det borde finnas en person i varje klass som meddelar klassen om evenemang osv.

§8 Bordlagda frågor.

a)      Expeditionstids Schema; Vecka 2 kan ej de som går kvb sitta eftersom att de har tentor att plugga till, och veckorna efter det kan inte fadderisterna sitta. Vecka 2 sitter därför John och Pontus, vecka 3 sitter Isak och Anna och vecka 4 sitter Leo och Johan. Anna ska hämta myran-nyckeln av Ellen. Vi ska även gå till myran och kolla hur vi ska få kaffe på expeditionstiden.

 

b)      Ett motto; Vi ska göra ett märke av mottot. Eric hade ett bra förslag: art e labore – med skicklighet och strävan. Frågan bordlagd.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Vi vill starta ett större evenemang; Martins förslag är att vi har en backanal eller karneval. Eftersom att andra sektioner arangerar stora evenemang så borde även vi kunna göra det. Vi måste sammarbeta med någon: Anna ska tala med STIL, turistprogrammet och kanske fixa ett möte med dem om de är intresserade. Sofia kan även ta upp det på arbetsmarknadsföreläsningar. Vi måste ha sponsorer. Martin känner folk från RFSL som han kan prata med, och tror att vi kan få mycket pengar från dem. Han har även pratat med en gammal seklerist på HG som kan hjälpa oss att få billig alkohol. Det enda vi behöver göra då är gå en kurs för att skaffa oss ett alkoholtillstånd. Vi ska även prata med Björn i STUFF, andra fadderier och självklart med vårt festeri. Vi kanske även kan ansöka om lån. Mer konkret vad festen ska innehålla, vad vi behöver göra: Festen ska vara för alla på campus och helst i maj. Maj passar bra eftersom det blir innan vi går på lov, men även innan alla sommarfesterna och då kan vi även använda temat att vi firar in våren. Isak kommer behöva göra en budget, festen kommer inte kunna vara gratis och vi kommer att vara beroende av folk som jobbar gratis. Liveband vill vi ha. Lisa kollar med en kontakt om att skaffa större akter, Sofia vet även några lokalband från Kumla hon kan prata med. Eric föreslog även utomhusbio. Vi kan prata med några som heter Flimmer som arangerar utomhusbio och som även har sin bas i Norrköping. Det är dock dyrt. Fanns även ett förslag om att sammarbeta med Red Bull genom att t.ex. bara servera Red Bull och vodka någon dag. Lisa vet även om några sambagrupper och karnevalståg som inte är så dyra. Vi kan även bjuda in campus blåsorkester och arrangera tävlingar mellan skolans olika program. Skiss på planering vi skrev på tavlan: Dag 1: Marknad från 12 till 17. Utomhusbio på kvällen där vi säljer mat och popcorn. Dag 2: Karneval. Lokalband. Red Bull och vodka. Dag 3: Stor utomhusfest. Ett stort band. Sammanfattning av vad som ska göras: det är viktigt att vi bestämt vad vi ska göra väldigt tydligt innan vi pratar med våra kontakter osv. Martin kommer i första hand endast prata med Björn från STUFF och Lisa tar reda på hur man bokar större band och karnevalsgrupperna. Sofia kollar sina bandkontakter. Eric kollar med Flimmer. Om vi kommer överens med dessa så får vi anordna ett möte.

b)      SeKeL medlemskap; Om pengarna för medlemskapet kommer in på vårt SeKeL-konto direkt ska vi kolla upp. Vi ska även gå runt i klasserna och berätta om SeKeL.

c)      Vi måste göra något av expeditionstiden; Vi måste vara mer aktiva än innan! Göra något mer av den, dela ut saker och utnyttja tiden vi har där.

d)     Ang. HG; Tisdag vecka 4 kommer vi att ha ost och vin sittning på HG. Vi kommer även få eftersläppbiljetter trots att det egentligen är stängt då, och dessa biljetter kommer att vara gratis. Det kommer även behövas folk som jobbar på HG som betalning.

e)      Skördefesten; Den var alldeles för liten förra året. Endast 20 personer och det serverades potatissoppa.

f)       När är fadderutbildning del 2?; Vecka 3 under någon eftermiddag är det enda som är bestämt.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: torsdag vecka 3 den 19 januari. Kl. 10:00 med akademisk kvart.

§12 Expeditionstid; John och Pontus. 11 januari.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Sofia Gustafsson                Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: