Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 19 januari 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Martin Thorstensson, Lisa Edwall, Leo Nilsson, Isak Borgemo, John Edström.

Tid: 2011-01-19 kl. 10:00
Plats: Key 22

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Eric Hjelmberg.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Kommer att börja med sina uppgifter efter nolle-p. Vi kommer att få vårat nolle-p märke inom 3 veckor.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Har läst igenom de gamla studentfallen. Det har varit klagomål på C-uppsatserna i konst. Kollar igenom alla kursplaner.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Inte närvarande.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Börjat kolla lite på hemsidan, men ska lära sig mer om den och bli bättre i användandet av den., Ska kanske träffa Anders igen för att få ännu bättre koll på hur den funkar. Börjat använda vår facebooksida.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Har varit på expeditionstid, det gick bra. Det fanns kaffe på myran, men kommer kanske inte alltid att finnas så vi får kanske göra eget ibland. Ska ha möte med Tom imorgon.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Har hört av sig till Lisa om sitt testamente, men har inte fått det än. Kommer att följa med Anna på nästa sektmöte utifall att hon skulle behöva hoppa in för henne någon gång.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Har haft fullt upp med fadderiet hela tiden.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— inget att rapportera.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— inget att rapportera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har suttit på expeditionstid och varit på sektmöte igår där hon ska ta upp vad som sades efter nolle-p på nästa möte. Vi måste veta om vad vår motprestation är gentemot stuff för att få pengar av dem. Motprestationen är att faddrar måste vara stuff och sekelmedlemmar och vi måste även göra reklam för stuff. Vi kan låna bil av stuff om vi vill och det är kårerna som håller i campusbussen. Anna tycker att vi måste spridda vad stuff och sekel gör och nämna sekel hela tiden under nolle-p. 29 januari kommer det att vara stuffpubb, det borde vi göra reklam för under nolle-p. Björn och Björn kommer ha mer uppföljning på Sofia och Johns arbete, AMO-mötena måste de gå på för det brukar oftast vara dålig närvaro på dem. Vi kan enkelt få pengar av Baljan om vi bara sätter upp deras logga på något evenemang. Då får vi 3000. Apropå sponsring föreslår Anna att vi bildar en post där någon är ansvarig för sponsring. Tidigare var det vice som innehade den posten. Nu kommer Lisa vara den styrande på den posten, men flera kommer att vara ansvariga. Dock ska självklart alla hålla utkik efter sponsring. Ska även fixa firmatekningen, Anna, Isak, Ellen och Tom kommer gå och göra det.

§8 Bordlagda frågor.

a)      Starta ett större evenemang; Björn från stuff är med på mötet. Martin berättar om våra planer för Björn: Vi har redan tre lokalband som kan spela. Flimmer kommer vara för dyrt. RFSL ”kan inte säga nej” om vi frågar de och vi känner flera där. Anna vet att vi kan prata med STIL och slöjd som skulle passa om vi hade en marknad. Då skulle vi vara tre små sektioner som blir större tillsmammans. Martin säger att vi ska gå runt och prata med alla klasser någon gång och berätta vad vi erbjuder mer konkret och då även ta upp evenemanget. Vi vill ha det i slutet av maj och måste börja marknadsföra det redan nu så att inte andra kommer att ha större evenemang samtidigt. Björn svarar: Ni måste marknadsföra så att det kommer någon, dessutom är maj den mest hektiska månaden för studenter. Han tycker att det känns för stort och att vi ska börja mindre, sikta på att locka ungefär 200 besökare. Ett av hans förslag är att köra något i stil med en vinvecka, där man har vinprovning, vinfest osv. Det är även bättre om man är flera sektioner tillsammans, då blir vinsten mindre, men om det skulle gå dåligt blir även förlusten mindre. Vi måste gå ut och prata med folk och fråga om de vill vara med på det här. Vi borde bestämma redan nu så att vi kan berätta om det under nolle-p. Björn tycker att vi borde lägga det när det är varmt så att vi ska slippa boka lokaler osv. Vi måste även ha polistillstånd. Han kommer även att skicka alla fester till oss så vi vet när det passar att vi har vår. När vi har en plan klar så ska vi höra av oss till Björn så kan han börja hjälpa oss. Det är alldeles för lite sammarbeten mellan stuffs sektioner, trots att det finns så många så blir det aldrig några sammarbeten, så det finns stor potential. Björn är mycket positiv till vårt initiativ. Alkoholtillstånd: Alkohollagen har precis ändrats, söker vi enskilt tillstånd är det lugnt, men om vi gör det två gånger så måste vi skriva ett alkoholprov som är jätte dyrt. Om vi har evenemanget tillsammans någon annan så måste vi även ha något annat gemensamt med de för att få tillstånd. Förslaget från Björn är att starta en extern förening med gratis medlemskap. Själva alkoholen kan vi få från HG eller NH. Martin har redan pratat med dem. Sammanfattning av vad vi ska göra: Vi bestämmer att något ska vi göra, men innan vi går ut och sprider det måste vi ha helt klart för oss vad exakt. Det viktiga är att vi går plus. Anna kollar hemma och frågar om det är någon annan fest samtidigt som vi har planerat att ha vår. Vi bestämmer att vi kör på Björns vinförslag och skriver upp vad vi vill ha med. Vi måste nästan ha en marknad om slöjd ska vara med. Eric föreslår en vinmarknad. Vi måste sälja mat på marknaden. Vi har den i viagraparken, den ligger nära och är lätt att boka. RFSL kan vara med på marknaden. Vi kör utan en stor artist, det kommer bli för dyrt med scenbygge osv. bättre vi satsar på en DJ och utomhusdansgolv istället. Lisa kommer kolla med en lite kändare DJ hon känner så det inte blir den vanliga HG Dj:n. Lokalband kommer vi kanske fortfarande ha, men de kommer kosta i ljud och ljus osv. Martin föreslår att vi kör både på gräs och grus, finns för- och nackdelar med båda. Aktiviteterna borde hänga samman så att något nytt börjar innan något annat slutar. Vi kommer behöva ha vakter och funktionärer. Funktionärer kan vi försöka rekrytera från sekelmedlemmar genom att locka med tackfest eller om Pontus kan ge de gratis biljett till något event. Vi startar ett utskott för denna fråga och bestämmer exakt vad vi ska göra på nästa styrelsemöte. Eric kollar med flimmer även om de är väldigt dyra, de har dock aldrig varit på universitetet så det vore stort att få de. Han kollar även med andra marknader. Leo kan kolla med olika teatergrupper. Anna kollar med blåsorkestern. Där hon känner folk. Lisa kollar med Dj:n hon kände. Martin kollar med RFSL. John kolar med Liteblås.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: 2012-01-31 preliminärt.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Johan och Leo.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Eric Hjelmberg                   Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: