Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 1 februari 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Martin Thorstensson, Lisa Edwall, Leo Nilsson, Isak Borgemo, John Edström. Pontus Wretman.

Tid: 2012-02-01 kl. 10:00
Plats: Key 41

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Pontus Wretman.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Väntar fortfarande på att få nolle-p märkena. Ska börja ta tag i arbetsmarknadsföreläsningarna nu när nolle-p är över. Det kommer vara en föreläsning på våren och två på hösten. Vill veta hur mycket pengar hon har att röra sig med, vill gärna ha lite pengar till fika på föreläsningarna. John säger att DIK har sponsrat med fika på föreläsningarna förut och kan nog göra det igen. Har även skickat lite bilder till Eric som han ska lägga upp på hemsidan. Så fort det är något evenemang på gång så ska man höra av sig till Sofia så att hon kan höra av sig till alumni.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Ska gå på utbildningsbevakarmöte.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Skvalpmöten bokade. Kommer att ha första festen den 10 mars. En drinkfest som kommer att vara i Gasquen. Vi vill använda Simplesignup för att det är enklast, men vet inte hur det funkar, tror att Anders vet och ska fråga honom.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Börjar lära sig hemsidan. Kollat sina uppgifter han hade angående eventet vi planerar. Bl.a. Flimmer som var mycket dyrt, närmare 23000. Tipset från Flimmer var att ta kontakt med kommunen för ett sammarbete. När han var i Paris förra veckan så fick han kontaktuppgifter till Lars Winnerbäck som verkade smått intresserad av att spela under vårat evenemang. Har även fixat ett lokalband och fått en sida man kan gå in på för information om marknader.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Har hämtat ut det sista som Tom hade och fått alla grejer. Betalat några räkningar. HAar även fixat en droppbox till pengarna då halva vårt kapitaljust nu är i kontanter. Isak och Anna har blivit firmatecknare och får nu skriva på fakturor.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Har missat ett AMO-möte. Har mejlat Lisa om testamentet som hon inte fått ännu. Hennes pärm finns inte på myran, den har varit borta hela året säger John. Kommer förmodligen prata med STUFF och få förklarat därigenom vad det är hon ska göra. Om man behöver en genomgång av sina uppgifter kan man alltid prata med Björn i STUFF.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Kommer att ha ett avslutande möte angående veckans nollning. Vissa äldre medlemmar skulle kunna portas från sittningar om de inte skärper sig. Bl.a. så ställde de sig på stolarna trotts att det var förbjudet.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Har fått sitt testamente av Lina så vet nu vad han vad som ska göras. Han ska bl.a. anordna en vårutflykt. Har även suttit på expeditionstid.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Har suttit på expeditionstid.
j) Anna Nilsson, ordförande;

— Har missat ett möte, men ska gå på sektmöte med Lisa, datum är ej fastställt men det kommer att bli ganska snart. Martin skulle också vilja följa med på sektmöte någon gång.

§8 Bordlagda frågor.

a)      Styrelsens motto; Art e labore – med skicklighet och strävan och Så mycket bättre är förslagen. Mötet beslutade: efter omröstning att vårt motto kommer att vara Art e labore.

 

b)     När ska vi gå runt i klasserna?; Vi ska ha en klassrepresentant i varje klass som berättar för sin klass när det händer saker osv. Den personen kommer att får en belöning. Våra program/kurser är: Media och kommunikation, alla fyra frikurser där filosofi är delad i två och socialantropologi. Det måste vara lite roligt att lyssna på oss. Det får inte vara för långt, vi skriver lite på tavlan osv. Lisa kommer att kolla upp allt man får om man är med i STUFF och SeKeL. Bordlagd fråga.

 

c)      Evenemang; Lars Winnerbäck ska åka på en turné precis efter när vårt evenemang kommer att vara och om Eric får kontakt med honom så kanske vi kan boka honom, men det kommer självklart bli ganska dyrt med scen osv. Om vi skulle få dit Winnerbäck så måste folk stanna kvar efter att han har spelat klart. Vi borde dock satsa på Dj istället, det är billigare. Vi ska starta ett utskott för evenemanget. Anna har pratat med STIL och Eric med SLÖF, de är båda med på ett sammarbete. Turisterna kan bidra med folk till ett utskott och vi behöver ha ett gemensamt möte. Mötet beslutar: Vi startar utskottet majfesten. Martin blir ordförande i utskottet. Övriga medlemmar: Sofia och Eric. Vi behöver även andra än styrelsen i utskottet. Anna Johansson och Ellen ska vi prata med, de kommer nog vilja vara med. Vi börjar kolla med de vi är säkra på är intresserade att vara med. Amanda i MKV gillar att arrangera fester enligt Anna så hon borde vi fråga. Vi skulle kunna samköra evenemanget med ett av festeriets fester, eftersom att de redan har fyra fester de måste arrangera. Anna pratar med STIL och startar ett utskott tillsammans med dem. Till nästa möte så ska vi ha fått medlemmar till utskottet.

 

d)     Expeditionstids schema; Vecka 5: Leo och Martin. Vecka 6: John och Pontus. Vecka 7: Eric och Sofia. Vecka 8: Anna och Lisa. Vecka 9: Johan och Isak.

 

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Vårmöte; Kommer vi att ha den 14 mars. Kallelsen måste ut senast 4 veckor innan mötet och skickas till alla medlemmar i SeKeL.

b)     Vad ska vi göra med expeditionstiden?; Någon får uppgiften att göra flyers som vi kan dela ut när vi har event på gång. Eric gör det. Förslag om tävling, något som engagerar, där man vinner en plats på en sittning, fest eller liknande. Från och med nästa vecka bestämmer vi att vi ska ha något roligare varje gång. När allt med drinkfesten är färdigplanerat så kör vi en tävling där man kan vinna en gratis biljett till den. Eric trycker upp flyers till drinkfesten. Vi måste även göra reklam för andra saker än fester, eftersom att alla inte är intresserad av fest, Leo har ju kulturarrangemang som vi kan göra reklam för. Isak vill att vi skriver upp allt vi säljer så att han vet.

c)      T-shirtar; Som vi får från STUFF, där det står STUFF och SeKeL och att vi är med i SeKeLs styrelse. Anna ska prata med STUFF om dem. Vi vill hellre ha hoodies än t-shirtar.

d)     Ekonomisk revisor; Anders är vår sakrevisor, men vi behöver även en ekonomisk revisor. Tom har suttit i två år och vill helst inte ta det igen. John ska kolla med sin kassör i VSF.

e)      Pengar till Skvalp; Skvalps kassör är egentligen inte kassör utan det de får in från sponsorer ska komma in till SeKeL, men de pengarna kommer då bli avsatta till Skvalp. När de lägger ut pengar på saker så måste Isak få veta så att han kan skriva upp det.

f)       Presentation av styerlsen på hemsidan; Vi ska ta en bild på styrelsen och lägga upp på hemsidan och berätta lite om oss. Vi tar bilden under nästa möte.

g)      Hemsidan; Den måste bli snyggare. Om vi lägger upp bilder på saker vi gör, fester osv. så går folk in och kollar. Förra veckan när vi t.ex. lade upp bilder från ost, vin och poesi-sittningen så ökade antalet besökare från 20 till cirka 200.

h)     Sammarbetsavtal med stuff; Anna läser upp avtalet. John: vi bjuder in någon i stuff så vi vet vad detta innebär.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: 2012-02-06 kl. 15.00

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Martin och Leo.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Pontus Wretman                 Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: