Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 13 februari 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Eric Hjelmberg, Martin Thorstensson, Leo Nilsson, Isak Borgemo, John Edström. Pontus Wretman.

Tid: 2012-02-13 kl. 15:00
Plats: S22

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; John Edström.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inte närvarande.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Ska gå på utbildningsbevakarmöte på onsdag. Har även haft expeditionstid där han och Pontus inledde tävlingen om biljetter till drinkfesten.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Har släppt drinkfesten, den kommer att vara den 10 mars. Det kommer att säljas biljetter hela sista veckan och under expeditionstiden. Drinkfesten kommer att kosta 40 kr för medlemmar, och 60 kr för icke-medlemmar.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Har lagt upp mer saker på hemsidan, bl.a. en presentation utav styrelsen. Har dock inte hunnit gå in på alla flikar ännu.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Har betalat räkningen för ost, vin och poesi. Hyran för myran har kommit, den kostar 700 i månaden. Har även jobbat sitt andra HG-pass.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Inte närvarande.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Tar det lugnt med fadderiet just nu. Fick Inga anmärkningar på utvärderingen med STUFF, Björn var nöjd. Men vi kan ändå göra det bättre.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Lärarsektionen har ett kulturutskott och vill göra ett sammarbete med oss. Domkyrkan och slottet har erbjudit oss ett specialerbjudande om att ge oss en visning av föremål de annars inte visar för allmänheten.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Kommer att skicka ut kallelse för vårmötet. Vi måste ta upp något nu om vi ska få igenom det på årsmötet. Vi ska även ha ett möte innan vårmötet där vi kan gå igenom det, det mötet kommer vara den 5 mars. Deadline för motinonerna till vårmötet är 1 mars. Anna ska även gå på sektmöte.

§8 Bordlagda frågor.

a)      Eknomisk revisor; John har möte med personen han föreslog nästa vecka, då kommer han att kunna fråga henne.

§9 Nya frågor.

a)      Sektionsutbildning; Den 28 februari kommer det att vara sektionsutbildning med STUFF. Den kommer att vara i C1 kl 17.15 till 20.00. Program: 17.15 middag, 18.00 Stadgar och formalia, 19.30 LIU-sektinoer-universitet eller Hur sköter jag en bokföring? Anmälning ska ske den 21 februari. Pontus ska prata med festeriet, som också får följa med.

 

b)      Möte med Björn; STUFF-Björn vill ha ett möte med oss, Anna vet inte om vad dock. Han vill ha mötet nån gång i mars. Vi beslutar att lägga det den 19 mars på eftermiddagen.


§10 Övriga frågor;

a)      Expeditionstiden; Vi har startat tävlingen. Det ligger en burk med bönor bland våra andra saker tillexpeditionstiden, vi har även affischer och lappar där folk kan skriva i sina gissningar till tävlingen. Det finns även lappar där man skriver ner hur mycket man sålt som ska användas. Vi har en nyckel vi inte vet vart den går. Vi ska prata med Baljan om vi kan få kaffe av de istället för at ta av Myran som vi gör i nuläget, vi går och pratar med Baljan om det idag.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: 2012-02-20 kl. 15.00.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Eric och Sofia.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      John Edström                     Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: