Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 20 februari 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Eric Hjelmberg, Martin Thorstensson, Isak Borgemo, John Edström. Pontus Wretman.

Tid: 2012-02-20 kl. 15:00
Plats: S22

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Isak Borgemo.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inte närvarande.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Har hämtat sammarbetsavtalen på myran. Har även fått mail från Gary som tycker att vi ska ha ett sammarbete med konsthistoriska klubben.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Har fixat saker till drinkfesten och ska möta Lisa och Anna under expeditionstiden på onsdag angående tävlingen om biljetter till drinkfesten.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Har varit hos några klasser och informerat om SeKeL.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Har Betalt räkningar och ska ta kontakt med LOOMIS angående en dropbox så att vi kan sätta in alla våra kontanter. Ska fixa ryggmärken till styrelsen. Isak meddelar även att vi har fått nolle-p märkena.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Inte närvarande.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Fått räkningen av consensus för nolle-p och ska på generalmöte. Kommer att ha fadderistmöte den 14 mars.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Har varit hos några klasser och informerat om SeKeL i klasserna. Har jobbat på HG.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Ska gå på sektmöte på onsdag med Lisa och ska även ha expeditionstid med Lisa på onsdag.

§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Genomgång av motioner; Vi borde ändra så att man även får ta bort och ändra saker i verksamhetsplanen under vårmötet, och inte bara lägga till.

b)      Expeditionstids schema; Vi använder samma schema som tidigare, Johan skickar ut det till alla så man kan ändra om man vill:
Vecka 10: Leo och Martin. Vecka 11: John och Pontus. Vecka 12: Eric och Sofia. Vecka 13: Anna och Lisa. Vecka 14: Johan och Isak.

c)      Sammarbetsavtalen; Vi har disskuterat sammarbetsavtalen.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: 2012-03-05

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Anna och Lisa.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Isak Borgemo                     Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: