Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 5 mars 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Lisa Edwall, Isak Borgemo, John Edström. Pontus Wretman.

Tid: 2012-03-05 kl. 15:00
Plats: D37

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Sofia Gustafsson

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Har fixat två föreläsare till första arbetsmarkandsföreläsningarna den 27 mars. Båda föreläsarna har studerat kulturvetenskap. Bl.a. så har den ena ett företag med kulturinriktning. Sofia har även fixat en föreläsare till den 10 maj. Hon ska boka lokal så fort som möjligt.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Har varit på utbildningsbevakarträff med stuff. Där gick de igenom hans uppgifter. På B-nivå(inte obligatoriskt, men vi får mer pengar om vi genomför våra uppgifter på B-nivån) ska man starta ett projekt och då har John en ide. Det har tidigare varit dåligt sammarbete mellan våra kurser, framförallt konsten, som kan komma att försvinna och då även kulturvetenskap. Detta kommer han försöka ändra på genom att göra en enkät om kulturvetenskap för att förbättra sammarbetet mellan lärare och elever. Sedan kommer resultatet ges till Gary. STUFF kommer att hjälpa till med detta.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Grejar med det sista inför drinkfesten. Budget ligger på 60 gäster och det är ungefär samma antal som köpt biljett.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Har gått runt till sista klassen och berättat om SeKeL.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Har haft expeditionstid.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Har berättat om SeKeL för vår klass. Har fått info om saker från AMO(övrig fråga). Har även bjudit in STUFF-Björn till vårmötet.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Inte närvarande.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Har jobbat sista passet på HG och haft expeditionstid.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har haft styrelseutbildning. Även sektmöte där Lisa var med. Där sades att sammarbetet mellan sektionerna inom STUFF ska förbättras, till att börja med ska styrelserna börja lära känna varandra. Har tipsat om drinkfesten och de andra sektionerna kommer att göra detsamma när de anordnar event.

§8 Bordlagda frågor.

a)      Ekonomisk revisor; Tom kan vara ekonomisk revisor om ingen annan vill vara det.

 

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Budget till arbetsmarknadsföreläsningar; Sofia behöver en budget, 500kr per föreläsning till fika, present och reseersättning. DIK brukar dock sponsra med fika, så hon ska fråga de först.

b)      Myran; Vi måste skriva ett nytt avtal. Vi ska även fixa ett sektionsrum i Kårallen så vi inte behöver gå till myran innan varje expeditionstid.

c)      Märken; Skvalp loves me 2 märkena är slut. Ska kolla hur det ser ut med de andra under nästa expeditionstid. Vi ska hitta på ett eget styrelsemärke för vårt styre. Märket ska ha SeKeLskeppet och det ska stå vårt motto ”art et labore” och styret 2012 på märket. Det blir ett stort ryggmärke.

d)     Overall; Nollorna vill
ha overaller. Det är nolle-generalen som ska fixa det.

e)      Styrelsetröjor; Vi ska kolla upp ett tröjföretag. Anna blir ansvarig för detta.

f)       Kult; Vi behöver bara betala 16kr per exemplar och avtalet låter bra, det ska vara kvar. Vi vill ha SeKeL-märket i redaktionsrutan och en ruta i tidningen om vad som händer i sekel.

g)      AMO; AMO möte på torsdag. Ska prata om schemaläggningen. Just nu kommer det två scheman per termin istället för ett per termin. Det har varit problem med detta innan och nu ska det disskuteras på nästa AMO möte.

h)      Dagordning till vårmötet; John kommer föreslå att man under vårmötet ska få ändra, lägga till men även ta bort saker som står i stadgarna. Styrelsen godkände Johns förslag. Vårmötet kommer att vara i TEMCAS.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: Inget preliminärt.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Leo och Martin.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Sofia Gustafsson                Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: