Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 19 mars 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Lisa Edwall, Isak Borgemo. Pontus Wretman, Martin Torstensson.

Tid: 2012-03-19 kl. 15:00
Plats: S11

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Martin Torstensson.

§3 Adjungeringar; Björn Widén.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— 27 mars, klockan 15:00 i hörsalen i Key-huset är det arbetsmarknadsföreläsning, det kommer upp ett facebookevent om det idag. Förutom de två tidigare nämnda föreläsarna så kommer även Dana först informera om vad man kan jobba med efter examen. Det kommer bjudas på fika som SeKeL betalar.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Inte närvarande.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Preliminära beräkningarna säger att drinkfesten har gått bra, men gick lite mindre plus än man hoppats.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Har haft fadderistmöte och har expeditionstid på onsdag.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Har kollat med Loomis men förstod inte riktigt vad de hade för system. De ville hämta ut pengar veckovis, men Isak vill hellre att det sker en gång i kvartalet ungefär eftersom det inte är så mycket pengar det handlar om. Har även betalat räkningar.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— har missat ett AMO möte. Slöf har vårmarknad, vi ska göra reklam för andra sektioner i StuFFs event, precis som de gör för våra.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Har varit på nollegeneralmöte och fadderistmöte. Man är i full gång att planera höstens nolleP. Man har även bytt ut fadderisten Rasmus mot en ny fadderist. Under nolleP ska sektionen hålla i en aktivitet, en sektionsdag där vi presenterar oss.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Ska skriva ut protokollen.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har hållit i vårmötet.

§8 Bordlagda frågor.

a)      Sektionsrum i kårallen; Anna ska kolla det på onsdag.

 

b)      Nya märken; Skalp loves me to och sekelmärket är slut och festeriet ska fixa nya. Sofia ska börja skissa på ett styrelsemärke.

 

c)      Schemaläggningen: Lisa meddelar att scheman i fortsättningen kommer vara för fyra månader istället för tre så att man i alla fall får en och en halv till två månader på sig att planera andra saker.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Björn; Björn Widén från StuFF var med på mötet och undrade vad vi tycker att StuFF kan göra för oss, och vad vi tycker att de ska jobba med. Han hade fått förslag från andra sektioner om att de t.ex. borde starta ett studentkaffe och sprida mer info till sektionerna om vad Stuff gör. Anna tycker att fikautbudet i key är dåligt, det som finns är dyrt. Pontus tycker att det behövs förtydligande när vi berättar om vad vi och stuff gör och är. Sofia tycker att de ska flytta tillbaka lokalbokningen till där den var innan och inte i Tera-huset. Vi vill även få reda på tidigare hur många nollor vi kommer få, i vintras hade vi ingen aning. Vi vill gärna även ha tentor när alla andra har tenta-P, detta är något vi ska kolla med utbildningsbevakaren om. Björn jobbar just nu för att alla sektioner ska byta styrelse samtidigt runt jul och möjligtvis att den som är vice ordförande tar över efter ordföranden efter ett halvår så att man på så sätt sparar kunskap.. Anna: kan bara boka sal två dagar eller två veckor i förväg. Ska försöka få reda på tidigare hur många nollor man har. Vi har tentor när ingen annan har, vore bra att ha det, kolla med utbildnigsbevakaren. Björn vill även kolla om det är lugnt i fadderiet efter att en fadderist blivit utbytt Vi meddelar att det är lugnt.

b)      Sittningar; Lisa undrar vad och vilka sittningar som kommer framöver. Vårsittningen runt den 10 maj. Chillifesten kommer vara någon gång i april, det kommer vara en fullsittning. Man letar just nu ny lokal för man vill inte vara i örat eftersom att det är dyrt. Vinbrändboll kommer även arrangeras i slutet av maj och man tar gärna till sig idéer och förslag om det.

c)      Expeditionstid; Vi måste köpa kaffe och muggar. Dessutom borde vi göra något mera, t.ex. ha musik elle något sånt. Isak köper muggar och kaffe.

d)     Myran; Ska ha ett möte med myran på tisdag eller fredag.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: 15:00 2012-03-28

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Eric och Sofia.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Martin Torstensson             Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: