Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 28 mars 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Lisa Edwall, Isak Borgemo, Pontus Wretman, Martin Torstensson, Leo Nilsson.

Tid: 2012-03-28 kl. 15:00
Plats: D37

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Lisa Edwall.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Arbetsmarknadsföreläsningen gick bra, i fortsättningen ska det förhppningsvis vara lite mer saker för de som studerar medie- och kommunikationsvetenskap.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Inte närvarande.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Har haft festerichefsmöte. På det mötet sades det att det ska bli en förening av alla festerier, ungefär som Sekt. Chilifesten planeras även, den ska vara 21 april.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— har haft saker att göra med fadderiet och varit på informatörsmöte.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Betalat en räkning och haft möte med myran.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Ska hoppa av kulturvetenskap efter vårterminen och sitta kvar som vice ordförande, valberedningen och fadderiet terminen ut. Vi kommer att behöva en ny vice ordförande till nästa termin och fadderiet vill ha en ny medlem även om hon är kvar terminen ut.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Planerar inför nolleP i höst, behöver en ny medlem i fadderiet eftersom att Lisa ska sluta. Behöver fler faddrar, det är mycket få anmälda, sista datumet för anmälan är 9 april.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Har en vårutflykt att planera som han kommer lägga in i maj. Om man har förslag på någon aktivitet eller dyl. ska vi säga till Leo.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har haft möte om avtalet med Myran. Vi har arbetat fram ett nytt och bättre avtal än det tidigare, där de största förändringarna är att det inte behöver vara någon nolleP aktivitet där, en alkoholparagraf och de ska städa bättre. Det står även i stadgarna att de ska ha storstädning varje termin. De ska även sköta hyran och städa ur garderober och dyl. Vi har även ett nytt avtal med Kult. Där vi höjde varje nummer med 1 kr. Vi ska sälja Kult. på expeditionstiden. Anna och Lisa föreslog en styrelsedag på sektmötet där man kan träffa andra styrelser och utbyta idéer. Det var ett populärt förslag och denna dag kommer ske i slutet av april förmodligen.

§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Festeridag under nolleP; Fadderiet vill att festeriet ska synas under nolleP, de ska presentera sig under nolleP och får en aktivitet eller dyl.. Pontus kommer att ta upp det på nästa festerimöte.

b)      Festdatum i höst; Alla datum under nolleP är klara. För att få kvar nollan efter nolleP så behöver vi ha aktiviteter som händer på hösten så vi kan berätta för de att det alltid händer grejer och för att locka de att vara kvar.

c)      Ost och vin sittning och gamla seklerister; Några ur fadderiet pratade med en gammal fadderist och berättade att det varit lite problem med gamla seklerister. Men enligt denna är det bara fadderi, faddrar och nollan som får delta i aktiviteterna, men det står i stadgarna att ost, vin och poesi sittningen ska var med på nolleP. Samtidigt så måste de gamla sekleristerna få gå på ost, vin och poesi. Så något måste ändras, förmodligen stadgan om att ost, vin och poesi måste vara med på nolleP.

d)     Sent tentaresultat: bordlagd.

e)      Seminarie/föreläsning; bordlagd.

f)       Föreläsning under tentaP; bordlagd.

g)      Expeditionstidskaffe; Samtidigt som oss är det någon annan också säljer kaffe, så vi bestämmer att vi slutar med det.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: 12-04-04 11:30

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Johan och Isak.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Lisa Edwall                        Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: