Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 2 maj 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Lisa Edwall, Isak Borgemo, John Edström. Pontus Wretman, Martin Torstensson, Leo Nilsson.

Tid: 2012-05-02 kl. 15:00
Plats: S15

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Sofia Gustafsson.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Det är DIK föreläsning den 8 maj kl. 12.15 som hon ska boka lokal för imorgon. Kommer att berätta det för klassen och göra ett facebookevent. Föreläsningen kommer att handla om arbetsmarknaden och om hur man ska göra efter sin utbildningen.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Har haft UB möten,
c) Pontus Wretman, festerichef;
Vårsittningen den 19 maj, det kommer mer info om det snart. Det kommer att kosta 280-300 kr, trerätters och fördrink ingår.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Har varit på informationsmöte, var dock bara Eric som kom.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Endast betalat räkningar.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Ska inte vara med som fadderist under nolleP utan kommer istället vara en ”extra viktig fadder”.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Allt bestämt och det mesta fixat med höstens nolleP, ska boka möte med flamman och hg. Kommer även bli ett möte med de kommande faddrarna snart, fadderisterna kommer att vara som faddrar eftersom de är så få.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Kommer att vara visning på Gamla Linköping den 18 maj kl 11. Det kommer att vara gratis, men finns bara 25 platser. Det finns ett facebookevent om det.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Inget att rapprotera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Inget att rapportera.

§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      John; John entledigar sig från styrelsen eftersom han börjar jobba för stuff den 1:a juli. Vi kommer att behöva ett möte där han entledigar sig och vi måste hittar en ny utbildningsbevakare. Helst ska vi hitta en ny innan hösten så efterträdaren kan förbereda sig med hjälp av John. Lisa är med i valberedningen och hon ska kolla med folk, främst Maria i hennes klass som verkar intresserad.

b)      Expeditionstid; Johan och Isak sitter nästa vecka.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: torsdag den 10:e kl 10.

§12 Expeditionstid; Johan och Isak.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Sofia Gustafsson                Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: