Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 10 maj 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Lisa Edwall, Isak Borgemo. Pontus Wretman, Martin Torstensson, Leo Nilsson.

Tid: 2012-05-10 kl. 10:00
Plats: PG2

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; ELisa Edwall, Isak Borgemo, Johnric Hjelmberg.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Det var DIK föreläsning i tisdags. Det var dock dålig uppslutning trots att det var en mycket bra föreläsning. Om det är något man vill ska tas upp på arbetsmarknadsföreläsningarna så ska man prata med Sofia.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Inte närvarande.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Har grillat med alla nya festerichefer. Det är vinbrännboll imorgon och finsittning den 19 maj och sista anmälan imorgon.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Ska beställa märken, men ska först kolla måtten på de..
e)Isak Borgemo, kassör;
— Inte närvarande.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— Letar ny utbildningsbevakare och har pratat med Maria Trejling i sin klass om det, men hon var osäker så Lisa fortsätter leta. Ska entlediga sig från sin post eftersom att hon ska sluta på kulturvetenskap Sandra Jönsson, som går i samma klass som Lisa har tackat ja till att ta över vice ordförande posten.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Planeringen inför nolleP är i full gång. Håller på att fixar overaller osv. På onsdag kommer inte Martin att kunna sitta på expeditionstid.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Har haft expeditionstid.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Inte närvarande.

§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Dag under nolleP med styrelsen och festeriet; Styrelsen och festeriet ska hålla i en aktivitet under nolleP.

b)     Expeditionstid; Vi måste göra något mer av expeditionstiden nästa termin. T.ex. kan vi sälja kult, annonsera evenemang, dela ut flyers om SeKeL, ha en förslagslåda och man borde även kunna bli medlem i SeKeL på expeditionstiden. Vi måste även ha ett rum i kåralen där vi kan ha grejerna. Vi måste ta en dag när vi förbereder allt det här.

c)      Målning av märkesbacken; Det är styrelsens uppgift att måla märkesbacken. Den kommer vi måla 11 augusti.

d)     Musikanläggning; Styrelsen vill göra en investering i en musikanläggning för SeKeL, det kommer att vara bra att ha under t.ex. nolleP och våra olika aktiviteter. Isak får i uppgift att kolla upp vad som är bäst ekonomiskt att köpa.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: måndag den 21 maj.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Leo och John.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Eric Hjelmberg                   Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: