Kallelse till extrainsatt årsmöte

Kallade: SeKeLs medlemmar, SeKeLs valberedning, SeKeLs revisorer

Tid: Tisdagen 5/6 17:00

Lokal: TEMCAS

 1. Mötets öppnande.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av mötets ordförande.
 4. Val av mötets sekreterare.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Adjungeringar.
 7. Mötets stadgeenliga utlysande.
 8. Fastställande av föredragningslista.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för sitt verksamhetsår.
 10. Styrelsens ekonomiska berättelse för sitt verksamhetsår.
 11. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret.
 12. Fastställande av årets fortsatta verksamhetsår.
 13. Fastställande av årets fortsatta budget och medlemsavgift.
 14.  Entledigande av poster
 15.  Tillsättande av vakanta poster
  a) Utbildningsbevakare
  b) Vice ordförande
 16. Motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.

 

Detta inlägg är publicerat i Övrigt och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
 • Kalendarium

   There are no events.
 • Kategorier

%d bloggare gillar detta: