Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 23 maj 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Eric Hjelmberg, Lisa Edwall, Isak Borgemo, John Edström. Pontus Wretman, Martin Torstensson.

Tid: 2012-05-23 kl. 15:00
Plats: Utanför Key.

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Isak Borgemo.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inte närvarande.
b) John Edström, utbildningsbevakare;
— Har en ny Utbildningsbevakare, Hilde van der Bergh som studerar kulturvetenskap.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Har haft vårsittning som gick bra och  var roligt. Det var årets sista aktivitet och är nöjda med året. Ska ta en del av ekonomin med Isak. Det finns preliminärdatum på alla höstaktiviteter för att locka nollan. Sista fredagen under nolleP så ska Skvalp och styrelsen vara med och vissa upp sig.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Inget att rapportera.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Betalat räkningar. Finns uteblivna betalningar från förra året som nu är Isaks ansvar. Simplesignup har nytt system och Isak måste beställa registreringsbevis från skatteverket. Har ännu ej kollat på ljudanläggning.
f) Lisa Edwall, vice ordföranden;
— har fixat en ny utbildningsbevakare i Hilde van der Bergh.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Har spelat in alla scener tiill filmquizet till nolleP och allt annat är också nästan klart, nolletidningen bland annat. Den 20 augusti börjar nolleP. 11 augusti är det preliminär målning av märkesbacken och då är den avstängd från cyklister.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Ska skriva ut protokoll.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— ska skicka in termminsrapporten till stuff och har varit på sektionsmöte.
§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Rapport från StuFF; kåravgift med Sture. Vi tjänar på den nya kåravgiften som är 150 kr för ett halvår och 250 för ett år. Vi kommer både kunna ha kontanthantering och kortbetalningn under nolleP.

b)      Entledigande av två poster; John och Lisa lämnade in sitt entledigande.

c)      Extra insatt årsmöte; Kommer äga rum den 5 juni kl. 17.00.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: årsmötet.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Ingen.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Isak Borgemo                     Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: