Protokoll SeKeLs extrainsatt årsmöte 5 Juni 2012

Kallade: SeKeLs medlemmar, SeKeLs valberedning, SeKeLs revisorer

Närvarande: Anna Nilsson, Anders Dahnielson, Kristofer Åberg, John Edström, Isak Borgemo, Sandra Jönsson, Lisa Edwall, Ellen Nilsson, Pontus Wretman, Cecilia Backlund.

Tid: Tisdagen 5/6 17:00

Lokal: TEMCAS

 1. Mötets öppnande.
  Anna Nilsson öppnade mötet
 2. Justering av röstlängd.
  Alla närvarande har rösträtt.
 3. Val av mötets ordförande.
  Anna Nilsson Valdes.
 4. Val av mötets sekreterare.
  Cecilia Backlund valdes.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
  Ellen Nilsson och Pontus Wretman föreslogs och valdes av mötet.
 6. Adjungeringar.
  Inga adjungeringar.
 7. Mötets stadgeenliga utlysande.
  Mötet utlystes inte i tid, (Se bilaga 1). Mötet godkände kallelsen.
 8. Fastställande av föredragningslista.
  föredragningslistan lästes upp och fastslogs, med ändringen att punkterna 9-12 utgår.
 9. Fastställande av årets fortsatta budget och medlemsavgift.
  Anders Dahnielson yrkade enligt Bilaga 2. Mötet godkände yrkandet i sin helhet.
 10.  Entledigande av poster.
  John Edström och Lisa Edwall har skriftligen begät sig entledigade(enligt bilaga 3 och 4), mötet lade dem till handlingarna.
 11.  Tillsättande av vakanta poster
  a) Utbildningsbevakare; Hilde Van Der Bergh har föreslagits av valberedningen. Mötet valde Hilde i sin frånvaro.
  b) Vice ordförande; Sanna Jönsson har föreslagits av valberedningen. Mötet valde Sanna Jönsson.
 12. Motioner.
  Inga motioner.
 13. Övriga frågor.
  Inga övriga frågor.
 14. Mötets avslutande.
  Anna Nilsson avslutade mötet.

Ordförande, Anna Nilsson                                            Sekreterare, Cecilia Backlund

 

 

________________________                                                    ___________________________

 

Justerare, Ellen Nilsson                                                  Justerare, Pontus Wretman

 

 

_______________________                                         __________________________

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
 • Kalendarium

   There are no events.
 • Kategorier

%d bloggare gillar detta: