Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 17 september 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Sandra Jönsson, Isak Borgemo, Hilde van der Bergh. Pontus Wretman, Martin Torstensson.

Tid: 2012-09-17 kl. 12:00
Plats: KG32
§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Anna Nilsson.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— En arbetsmarknadsföreläsning/DIK-föreläsning kommer äga rum i december. Det är en tidigare kulturvetenskapsstudent som nu jobbar inom DIK som kommer berätta om livet efter utbildningen och om DIK. Sofia letar även efter andra alumni, men det är mycket svårt att få tag på någon.
b) Hilde van der Bergh, utbildningsbevakare;
— Har varit på Utbildningsbevakarmöte. Hon har tänkt börja med ett projekt där målet är att kulturvetenskapsstudenter ska få mer konkret info om valet som man gör efter grundkurserna och även om vad man kan bli efter utbildningen. Sofia kommer att hjälpa till då alumni är hennes område och de borde kunna informera om vad man kan göra och bli efter utbildningen. Ska även tala med våra lärare om det då bl.a. både Björn och Karin har studerat kulturvetenskap tidigare. Vi behöver även studentrepresentanter, det ska finna en studentrepresentant på var hundrade elev vilket betyder att vi behöver cirka tre stycken, Hilde kan vara en av dessa.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Det har skett tre avhopp i Skvalp, Jenny, Linne och Emmi har slutat, ny är istället Jakob Kullman som studerar socialantropologi. Vinbrännbollen gick väldigt bra. Skvalp har även gått till kulturettan och mediaettan och berättat om Skvalp och folk verkar intresserade, det är bra att hitta en ny festerichef tidigt så att denna kan vara med på festerna och lära sig lite om hur det går till osv. Om någon är intresserad eller vet någon som är intresserad så ska man ta kontakt med Pontus. Den 12 oktober är det skördefest på örat som ligger vid sjukhuset, det är en fulsittning och går att anmäla sig till fram till den 8 oktober.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Vi har fått erbjudande om en gratis visning på Östgötateatern, sista anmälningsdag för det är onsdagen den 19 september, man anmäler sig till Eric. Föreställningen är den 3 oktober och efteråt kommer man få chansen att träffa skådespelare bl.a.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Betalat alla räkningar från nolleP och vi har gått plus på det. Han måste dock tala medskatteverket då vi behöver ett registreringsbevis för att få ut pengarna från simplesignup.
f) Sandra Jönsson, vice ordföranden;
— Har arbetsmiljömöte i slutet av månaden.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— NolleP har gått bra och 31 overaller blev beställda vilket betyder att man slipper färga dem själv. Ovveinvigningen kommer äga rum om cirka en månad, då kommer man även få ett ryggmärke till sin overall. Fadderiet kommer behöva göra vin till dess och Skvalp ska vissa hur man gör.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Har hämtat sekreterarpärmen och ska göra att expeditionstidsschema till styrelsen.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Ska ta kontakt med valberedningen. Har sektionsmöte med Stuff på onsdag då kommer även sandra och Hilde att följa med.
§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Kårullen; Vi behöver skriva ett nytt avtal med kårullen så att man som tidigare får billigare medlemskap i kårullen om man är medlem i SeKeL.

b)     Expeditionstid; Måste göra om expeditionstiden så att den ger något. Vi kommer att ha det endast varannan vecka från och med onsdagen den 26 september. En ny transport istället för den svarta väskan behöver vi också då den har gått sönder. Nya märken är fixade och vi kommer förmodligen att ha en tävling där man kan vinna biljetter till skördefesten. Johan gör expeditionstidsschemat.

c)      Nya märken; Vi vill göra ett vinbrännbollsmärke och ett märke till skördefesten är på gång.

d)     Förbereda nytt styre; Vi ska gå ut i klasserna och prata om styret och se om folk nappar. Nästa möte ska vi bestämma när vi går ut i klasserna.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: Måndag 24 september kl 12.00.

§12 Expeditionstid; Ingen denna vecka.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Anna NIlsson                     Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: