Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 24 september 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Eric Hjelmberg, Sandra Jönsson, Hilde van den Bergh. Pontus Wretman, Martin Torstensson, Leo Nilsson.

Tid: 2012-09-24 kl. 12:00
Plats: KG 31
§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Pontus Wretman.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inte närvarande.
b) Hilde van den Bergh, utbildningsbevakare;
— Projektethon talade om förra veckan kommer ej att bli av på grund av brist på tid, funderar på att istället göra någon form av bokbytardag Vi har två studentrepresentanter nu så vi kommer att behöva en till.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Har lagt upp ett evenemang på facebook för skördefesten.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— har lagt ut lite grejer på facebook, skrivit SeKeLs nyhetsbrevet och fyllt på märken. Stuff vill blåsa igång infoutskottet igen för att se om det finns intresse. Eric tycker det låter intressant.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Inte närvarande.
f) Sandra Jönsson, vice ordföranden;
— Har varit på sektmöte.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Inget att rapportera.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Kommer att arrangera stockholmsresa om det finns intresse, det tror vi att det finns. Ska ringa de som levererar buss till att börja med. Vi har pengar till det, men ska kolla lite närmre med Isak. Räknar med att det kommer att bli av någon gång i november.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har varit på sektionsmöte. Det är stuffpub 3e oktober, det kommer i fortsättningen vara första onsdagen varje månad istället för sista och vi har fått affischer för stuffpuben som vi kan sätta upp. En sektionshandbok är på väg också, om vi vill ha med något ska vi säga till Anna. I sektionshandboken står det hur och vad man ska göra i en styrelse. Man funderar även på en gemensam fest mellan sektionerna med styrelser och utskott osv, men man vill då ha folk som hjälper till att planera det om det ska bli av.
§8 Bordlagda frågor.

a)      Expeditionstid; Alla har fått expeditionstidsschemat. Anna och Pontus sitter på onsdag och då kommer vi anordna en tävling där man kan vinna biljetter till skördefesten.

§9 Nya frågor.

a)      Gå runt i klasserna och informera om ny styrelse; Vi ska påminna Ellen och Lisa att kolla sin valberedningmail för att se om folk har anmält något intresse. Annars kommer vi i styrelsen att gå till Kulturvetenskap och media- och kommunikationsvetenskap på måndag den 1 oktober och informera om detta.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: Måndag 1 oktober kl 12.00.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat. Anna och Pontus.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Pontus Wretman                 Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: