Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 1 oktober 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Sandra Jönsson, Isak Borgemo, Hilde van den Bergh. Pontus Wretman, Martin Torstensson, Leo Nilsson.

Tid: 2012-10-01 kl. 12:00
Plats: KG31
§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Sandra Jönsson.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inget att rapportera.
b) Hilde van den Bergh, utbildningsbevakare;
— Vi kommer att ha en grupp som jobbar med bokens dag i november. Sofia och Sandra kommer ingå i denna grupp tillsammans med Hilde.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Letar efter lokal till julsittningen samt drinkfesten, drinkfesten kommer att bli i Gasquen om de inte hittar något annat. Preliminärt datum för drinkfesten är 23 november. Ska kolla om det finns plats på flamman eller [HG] till julsittningen. Under expeditionstiden kommer det finnas en tävling där man kan vinna biljett till skördefesten, bidragen finns i kassaskrinet.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Har skickat ut nyhetsbrev.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Fixat registreringsbevis och skrivit på ett kompliterande papper om övriga uppgifter så nu kommer vi att få ut pengarna från simplesignup. Den enda tunga betalningen kvar under året är julsittningen.
f) Sandra Jönsson, vice ordföranden;
— Har varit på AMO-möte, där det sagts att man ska bygga om hela campus. Man kallar det för ”campus liu 2015”, man planerar att bl.a. slå samman biblioteken på campus till ett enda. D-huset och Key-huset kommer dock troligtvis inte att påverkas nämnvärt.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Datum för ovveinvifning ännu ej klart.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Stockholmsresan är i planeringsstadiet.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har suttit på expeditionstid.
§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

a)      Extrainsatt expeditonstid; Sandra och Hilde kommer att sitta denna vecka istället för nästa på grund utav tävlingen där man vinner biljett till skördefesten.

b)     Bokens dag; Vi har  en grupp som jobbar med det tillsammans, Sofia, Sandra och Hilde består denna grupp av än så länge. Bokens dag kommer att vara en bokmarknad med kanske två föreläsare. Det kommer finnas möjlighet för privatpersoner att sälja böcker. Dagen kommer att äga rum i november.

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: Måndag den 8 oktober kl. 12.00.

§12 Expeditionstid; Sandra och Hilde.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Sandra Jönsson                   Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: