Kallelse till SeKeL årsmöte 2012

Kallade: SeKeLs medlemmar, SeKeLs valberedning, SeKeLs revisorer

Tid: Onsdag 14/11 kl. 17.00

Lokal: TEMCAS

Sista inlämningsdag av motioner är 26/10!

Föredragningslista

1. Mötets öppnande.

2. Justering av röstlängd.

3. Val av mötets ordförande.

4. Val av mötets sekreterare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare.

6. Adjungeringar.

7. Mötets stadgeenliga utlysande.

8. Fastställande av föredragningslista.

9. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

10. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår.

11. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.

12. Beslut gällande ansvarsfrihet för personer som innehaft förtroendeuppdrag under föregående

verksamhetsår.

13. Beslut gällande eventuella tillägg i verksamhetsplanen och eventuella justeringar av budgeten

för pågående verksamhetsår.

14. Eventuella entledigande av poster.

15. Tillsättande av eventuella vakanta poster.

a. Val av valberedning.

b. Val av revisorer.

16. Motioner.

17. Övriga frågor.

18. Mötets avslutande

Detta inlägg är publicerat i Övrigt och taggat , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: