Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 25 oktober 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Eric Hjelmberg, Sandra Jönsson, Hilde van den Bergh. Pontus Wretman, Martin Torstensson, Leo Nilsson.

Tid: 2012-10-25 kl. 12:00
Plats: KG 41
§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Sandra Jönsson.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inte närvarande.
b) Hilde van den Bergh, utbildningsbevakare;
— Ny UB kommer bli Simon Statin.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Emma Hägglund kommer bli ny festerichef. Drinkfest den 23 novenber. Julsittningen den 14 december.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Inget att rapportera.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Inte närvarande.
f) Sandra Jönsson, vice ordföranden;
— natalia karlstorp blir efterträdare.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Kristina Larsson blir ny festerichef. Ovveinvigningen kommer flyttas fram eftersom att overallerna inte kommit ännu. Ska även gå på sista nollegeneralmötet.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Louise Almqvist kommer att bli ny kulturansvarig. DIK kommer betala stockholmsresan där vi kommer att gå på Trolflöjten på Kungliga operan och Moderna museet med guide. Det kommer att gå Stångåbuss kl 09.00 utanför kårallen som tar oss dit, hemresa beräknas kl 23.00. Det kommer kosta cirka 4500 kr för SeKeL. Deadline 4:e november för att anmäla sig och 13:e november kommer det äga rum.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Ny sekreterare kommer bli John Andersson.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Har fått in alla verksamhetsberättelser. Vi ska ge de nya en verksamhetsplan. SeKeLs medlemmar har blivit nästan dubbelt så många sedan vi tog över. Björn Lundgren kommer förmodligen att bli ordförande.
§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: Kommer meddelas längre fram.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Sandra Jönsson                   Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: