Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 1 november 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sandra Jönsson, Hilde van den Bergh. Pontus Wretman.

Tid: 2012-11-01 kl. 12:00
Plats: KG 41
§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Pontus Wretman.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inte närvarande.
b) Hilde van den Bergh, utbildningsbevakare;
— Bokens dag komm eräga rum den 22 november cirka 12.45 och sedan ett par timmar framåt. Det kommer bjudas på  kaffe och läsk. Kommer även vara frågesport och bokbytarbord. Bokbytarbordet kommer sedan att vara kvar på ett bord i ellenkaféet.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Inget att rapportera.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Inte närvarande.
e)Isak Borgemo, kassör;
— Inte närvarande.
f) Sandra Jönsson, vice ordföranden;
— Inget att rapportera.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Inte närvarande.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Det är hittills 13 anmälda till kulturresan.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Inget att rapportera.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Kallelse till årsmötet kommer skickas ut nästa vecka.
§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: Inget fastställt.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Pontus Wretman                 Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: