Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 19 november 2012

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sandra Jönsson, Hilde van den Bergh. Pontus Wretman, Eric Hjelmberg.

Tid: 2012-11-19 kl. 12:00
Plats: KG 31

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson.

§2 Val av justerare; Hilde van den Bergh.

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Sofia Gustafsson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Inte närvarande.
b) Hilde van den Bergh, utbildningsbevakare;
— Har varit på programrådsmöte. John Edström kommer att hjälpa till med överlämningen till den nya utbildningsbevakaren. Bokens dag på torsdag (22 november) kl. 12.45.
c) Pontus Wretman, festerichef;
— Drinkfest på fredag (23 november). Julsittningen kommer att bli lite billigare, det kommer att vara julbord och det är en finsittningen.
d) Eric Hjelmberg, informationsansvarig;
— Ovveinvigning kommer vara på torsdag (22 november).
e)Isak Borgemo, kassör;
— Inte närvarande.
f) Sandra Jönsson, vice ordföranden;
— Missade senaste amo-mötet då det krockade med SeKeLs årsmöte. Kommer istället gå på ett i december som hennes efterträdare kommer att följa med på.
g) Martin Thorstensson, nollegeneral;
— Inte närvarande.
h) Leo Nilsson, kulturansvarig;
— Inte närvarande.
i) Johan Davidsson, sekreterare;
— Skickat protokoll till Eric som kommer läggas upp på hemsidan.
j) Anna Nilsson, Ordförande;

— Ska skriva en terminsrapport och årsrapport, kommer att behöva övriga styrelsens hjälp med årsrapproten. På nästa möte ska efterträdarna vara med, då påbörjar vi överlämningen. Alla ska ta kontakt med sina efterträdare. Vi väntar in en motion till årsmötet som blev framflyttat till den 12 december.
§8 Bordlagda frågor.

§9 Nya frågor.


§10 Övriga frågor;

§11 Nästa möte; Mötet beslutade: Nästa måndag.

§12 Expeditionstid; Enligt schemat.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Ordförande                         Justerare                              Sekreterare

 

 

____________                    _____________                  ______________
Anna Nilsson                      Hilde van den Bergh          Johan Davidsson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: