Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 13 februari 2013

Närvarande: John Andersson, Anna Nordström, Simon Stattin, Natalia Karlstorp, Kristina
Larsson, Louise Almqvist, Elinor Andersson, Emma Hägglund, Jakob Kullman

Tid: 2013-02-13 Kl. 15:15
Plats: Temcas

§1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nordström.

§2 Val av justerare; Elinor Andersson

§3 Adjungeringar; Inga.

§4 Godkännande av kallelse; Den godkändes.

§5 Fastställande av dagordning; Den lästes upp, fastställdes och godkändes.

§6 Godkännande av föregående protokoll; Protokollet lästes upp som elektroniskt
dokument och godkändes.

§7 Rapporter.
a) Elinor Andersson, alumni- och arbetsmarknadsansvarig;
— Elinor har fått inloggningsuppgifterna till SekeL-pateternas facebooksida och hon ska
kontakta DIK och be dem hålla en föreläsning.
b) Simon Stattin, utbildningsbevakare;
— Simon var på utbildningsbevakarmöte den 7 februati. Det kommer hållas ett
sektionsutbildningsmöte på Campus Norrköping den 12 mars. Kursutvärderingssystem ska
utvecklas idéer och diskuterades på styrelsemötet. Vi diskuterade även Liu:s pedagogiska
utmaningar.
c) Emma Hägglund, festerichef;
— Avbokade skytte-c för tackfesten den 22 mars. Första drinkfesten, Boliskvalp, kommer äga
rum den 8 mars. Festeriet har fått en ny kassör.
d) Sabina Johansson, informationsansvarig;
— Inte närvarande
e)Jakob Kullman, kassör;
—Jakob har skickat fakturan för Stockholmsresan till DIK.
f) Natalia Karlstorp, vice ordföranden, miljöombud;
— Var på Miljöombudsmöte. Flera förändringar kommer ske på Campus Valla. Ett kafé ska
byggas mellan C-huset och Kårallen och det ska vara färdigt i april. Alla toaletter i C-huset
kommer bytas ut under våren. Under sommaren kommer B-huset börja renoveras och
renoveringen ska vara klar 2015. Det har varit klagomål på sopsorteringen på Campus och det
kommer anordnas en tävling för designa om sorteringen.
g) Kristina Larsson, nollegeneral;

—Kristina ska på Nollemöte måndagen den 18 Februari.
h) Louise Almqvist, kulturansvarig;
—Alla som var med på Stockholmsresan var inte medlemmar i DIK och DIK önskar att
SeKeL ska marknadsföra DIK bättre.
i) John Andersson, sekreterare;
— Ingen rapport.
j) Anna Nordström, Ordförande;
— Anna har kontaktat DIK för att förnya avtalet mellan SeKeL och DIK, men har inte fått
svar. Anna ska kontakta dem igen.

§8 Bordlagda frågor.

a) Kulturutskottet: Beslutet om skapandet av kulturutskottet skjuts upp ytterligare en
vecka.
b) Planeringsdag: Styrelsen ska ha en planeringsdag där vårens styrelseaktiviteter ska
diskuteras.
c) Reklam och pengar: Det råder vissa oklarheter kring reklam. Frågan kommer
diskuteras på nästa möte.
d) Kafé Myran: Styrelsen ska diskutera hur ett nytt avtalsförslag med Kafé Myran ska se
ut.
e) Expeditionstid: Expeditionstiden har inte fungerat och ett nytt upplägg ska diskuteras
f) Bokbordet: Bokbordet fungerar dåligt och ett nytt upplägg ska diskuteras.

§9 Nya frågor.

a) Humanistdygnet: Den 20 april ska representanter från styrelsen närvara vid
Humanistdygnet på Östergötlands museum. Det kostar inget att närvara och vi får
heller inte arvode. Vi kommer tilldelas en monter men extra material får vi bekosta
själva. Målet med dagen är att marknadsföra sektionen och dess program och kurser
och vi kommer fråga universitet om broschyrer. Styrelsen har diskuterat hur
presentationen ska gå till.

§10 Övriga frågor;

a) Presentera styrelsen för SeKeL:s studenter: Sabina ska skriva ett kort med
kontaktinformation samt länkar om styrelsen, SeKeL och dess utskott, expeditionstider
samt DIK.
Detaljer kring hur och när vi ska presenteras oss kommer diskuteras på nästa möte.

b) Tackfesten: Simon ska kontakta alla HT12 och VT13 nollor om ett hålla ett möte för
tackfesten. Preliminärt datum för mötet är måndag 25 februari.

§11 Nästa möte; Måndag 18 februari.

§12 Expeditionstid; Ingen expeditionstid onsdag den 20 februari. Jakob och Emma sitter
enligt schema den 27 februari.

§13 Mötets avslutande; Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande, Anna Nordström

Justerare, Elinor Andersson

Sekreterare, John Andersson

Detta inlägg är publicerat i Protokoll. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier

%d bloggare gillar detta: