Författararkiv: Sekreterare

Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 12 december 2011

Närvarande: Johan Davidsson, Anna Nilsson, Sofia Gustafsson, Eric Hjelmberg, Martin Thorstensson, Lisa Edwall, Leo Nilsson, Isak Borgemo, Pontus Wretman, John Edström. Tid: 2011-12-12 kl. 15 Plats: KY22 §1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Anna Nilsson. §2 Val av mötets ordförande; Utgår vanligtvis, väljs då ordföranden inte är närvarande. §3 Val av mötets sekreterare; Utgår […]

Publicerat i Protokoll | Taggat | Stängt för kommentarer

Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 7 december 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom, Lina Nygren. Tid: 2011-12-07 kl 13 Plats: KY22 §1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson. §2 Val av justerare; Lina Nygren valdes till justerare. §3 Godkännande av kallelse; Den är stadgenlig och godkändes. §4 Adjungeringar; Johan Davidsson, Pontus […]

Publicerat i Protokoll | Taggat | Stängt för kommentarer

Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 29 november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Lisa klingblom. Tid: 2011-11-29 kl 13 Plats: TEM21 §1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson. §2 Val av justerare; Lisa valdes till justerare. §3 Godkännande av kallelse; Den fastställdes och godkändes. §4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och godkändes. §5 Godkännande av […]

Publicerat i Protokoll | Taggat | Stängt för kommentarer

Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 22:a november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Stefan Karlström, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lisa klingblom. Tid: 2011-11-22 kl 12 Plats: KG31 §1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson. §2 Val av justerare; Tom Andersson valdes till justerare. §3 Godkännande av kallelse; Den fastställdes och godkändes. §4 Fastställande av dagordning; […]

Publicerat i Protokoll | Taggat | Stängt för kommentarer

Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 16:de november 2011

Närvarande: Kristofer Åberg, Ellen Nilsson, Anna Johansson, Anders Dahnielson, Tom Andersson, Cecilia Backlund, Linnea Eder, Lina Nygren. Tid: 2011-11-16 kl 12 Plats: DG35 §1 Mötets öppnande; Mötet förklarades öppnat av Ellen Nilsson. §2 Val av justerare; Kristofer valdes till justerare. §3 Godkännande av kallelse; Den fastställdes och godkändes. §4 Fastställande av dagordning; Dagordningen fastställdes och […]

Publicerat i Protokoll | Taggat | Stängt för kommentarer