Valberedningen

Valberedningen är de som arbetar för att hitta kandidater till alla förtroendeposter inom SeKeL. Om du vill söka en post gör du det genom att kontakta valberedningens sammankallande. Även valberedningen ska förnyas nästa år så hör av dig till dem om du är intresserad av att ta över.

Vill du vara fadder, nolleregeringsmedlem eller festerist nästa år? Då kontaktar du nollegeneralen respektive festerichefen.

Ordförande

Att vara ordförande innebär att det är du som är spindeln i nätet, firmatecknare och ansiktet utåt. Du skriver kallelser till styrelsen och talar om när det är dags att träffas och vad som ska diskuteras. Du får intressanta mejl från personer som du tar under övervägande och svarar på, eftersom det i regel är dig de vänder sig först till. Med jämna och ojämna mellanrum kallar StuFF dig till ett möte med de andra ordförandena och så får ni berätta var ni pysslar med på ett SEKT-möte. Du kommer också att kallas till konferens vid åtminstone ett tillfälle där du tillsammans med respektive ämnes lärare, din utbildningsbevakare och programrepresentant kan lyssna på vad som händer vid institutionen, ställa lärare till svars och lyssna på deras försvar. Detta är en merit du stolt kan lägga till i ditt CV och få ett trevligt intyg som du förslagsvis ramar in och sätter upp på väggen så alla kan se det.

Du har en av de viktigaste posterna i styret. Du sätter standarden, har koll på vad alla gör och att det görs. Detta är en post som kräver ett visst arbete, men det är inga problem att fixa det i kombination med att du studerar. Det finns alltid människor redo att hjälpa dig när det blir tungt eller förvirrande. Det enda du egentligen behöver är vilja, jävlar anamma och engagemang för att hålla SeKeL-skutan på rätt köl.

För mer information om den här posten kontakta ordf@sekel.stuff.liu.se.

Vice ordförande

Som vice ordförande i SeKeL består dina uppgifter i att stödja den ordinarie ordföranden i det allmänna arbetet kring sektionen samt vara beredd på att hjälpa till lite varstans när det behövs. Som vice ordförande har du ansvaret för spons och externa sammarbeten. I dina arbetsuppgifter ingår även uppdraget att vara sektionens Arbetsmiljöombud (AMO) och med jämna och ojämna mellanrum kommer StuFF kalla dig till ett möte med de andra ombuden.

För mer information om den här posten kontakta vice@sekel.stuff.liu.se.

Kassör

Kassören sköter om sektionens ekonomi och är tillsammans med ordförande föreningens firmatecknare. Som kassör betalar du räknar, lånar eller betalar ut pengar till utskotten när det behövs och ser till att budgeten följs. Du sköter även bokföringen samt gör ett bokslut efter verksamhetsåret.

För mer information om den här posten kontakta kassor@sekel.stuff.liu.se.

Sekreterare

Sekreteraren för protokoll vid styrelsens möten samt ser till att alla viktiga dokument finns tillgängliga för sektionens medlemmar.

För mer information om den här posten kontakta sekreterare@sekel.stuff.liu.se.

Utbildningsbevakare

Syftet är att bevaka utbildningen inom berörda ämnen så att den håller den standard som utlovas. Om något inte sköts som det ska (exempel på detta kan vara att lärarna inte rättar tentor i tid eller att studenter inte får någon utvärdering på vissa kurser) ska utbildningsbevakaren försöka ta itu med dessa problem genom att kontakta lärare, studierektorer eller andra ansvariga och ta upp problemen.

Som SeKeLs utbildningsbevakare har man StuFF i ryggen, det kan vara bra att veta. Idéer för att förbättra utbildningen på olika sätt kan också väckas och genomdrivas av utbildningsbevakaren. Du kommer också att kallas till konferens vid åtminstone ett tillfälle där du tillsammans med respektive ämnes lärare, din ordförande och programrepresentant kan lyssna på vad som händer vid institutionen, ställa lärare till svars och lyssna på deras försvar.

För mer information om den här posten kontakta utbildningsbevakare@sekel.stuff.liu.se.

Kulturansvarig

Att vara kulturansvarig är inte alls betungande om du har ett intresse för teater, utställningar, vinprovning etc och det har vi kulturvetare självklart. Du ska ha koll på vad som erbjudes inom teatervärlden i Linköping, vilka utställningar som erbjuds m.m. Detta gör man väldigt enkelt med hjälp av internet. Du ska erbjuda SekeLs medlemmar härliga upplevelser i kulturens anda två gånger på våren och två gånger på hösten samt en längre kulturresa exempelvis till Stockholm.

För mer information om den här posten kontakta kultur@sekel.stuff.liu.se.

Informatör

Som informatör ser man till att information når ut till alla medlemmar. Det mesta av arbete sköts via vår hemsida och bloggprogramvaran WordPress. Där information från SeKeL, Kafé Myran och andra sammarbeten samt relevant information från universitetet och andra studentlivsrelaterade föreningar samt om olika kulturevenemang publiceras. Varje vecka skickas ett mail ut till medlemmarna som hämtar sitt innehåll från vår hemsida. När det ska ut affischer eller sättas upp lakan ligger det på informatörens ansvar att de blir gjorda, tryckta och uppsatta. Även om man inte själv är den som gör affischerna är man ansvarig för att någon gör dem.

För mer information om den här posten kontakta info@sekel.stuff.liu.se.

Festerichef

Festerichefen ska tillsammans med festeriet planera och genomföra fester och sittningar för sektionens medlemmar. Festerichefen är även ytterst ansvarig för festeriets ekonomi, även om man kan ha en kassör i festeriet. En annan av festerichefens uppgifter är att gå på möte med de andra festericheferna.

Traditionell så ska festeriet gyckla för SeKeLs medlemmar och på andra sektioners sittningar. Detta är inget krav men det vore roligt om traditionen kunde hållas vid liv.

För mer information om den här posten kontakta festerichef@sekel.stuff.liu.se.

Nollegeneral

Nollegeneralens huvudansvar är att planera och genomföra Nolle-P på våren och på hösten. Det innebär allt från att komma på lämplig aktivteter till att boka lokaler och hitta faddrar som kan hjälpa till att ta hand om nollorna. Bakom sig har generalen en regering på 3-4 personer som hjälper till och som generalen själv utser.

För mer information om den här posten kontakta nollegeneral@sekel.stuff.liu.se.

Alumni- och arbetsmarknadsansvarig

Posten Alumni- och arbetsmarknadsansvarig består som det hörs på namnet av två delar. Ansvaret för SeKeLs alumner går ut på att upprätthålla kontakten mellan gamla seklerister, detta kan exempelvis göras genom att anordna någon sorts aktivitet för alumnerna. Arbetsuppgifterna är att lista alla de som är aktiva inom SeKeL under året med deras kontaktinformation, främst mailadresser. Viss fortlöpande uppdatering av alumnilistan behövs också ifall någon vill byta adress eller om ny information tillkommer. Mailinglistan för alumnerna ska användas för att skicka ut information om SeKeL och vilka aktiviteter som är på gång.

Den andra delen går ut på att sätta sig in i arbetsmarknaden för kulturvetarna och kunna svara på frågor från studenterna angående denna. I detta ingår också att anordna en arbetsmarknadsdag där studenterna får möjlighet att lyssna på föreläsningar av potentiella arbetsgivare och tidigare kulturstudenter som delar med sig av sin erfarenhet från arbetslivet.

För mer information om den här posten kontakta alumni@sekel.stuff.liu.se.

Ekonomisk revisor

Som ekonomisk revisor har man årsmötets uppdrag att granska de förtroendevaldas handhavanden av föreningens medel – att dessa används som årsmötet har beslutat, att att kvitton finns, att redovisningen är korrekt i övrigt och att pengarna har förvaltats med gott omdöme. Den person som man har kontakt med är främst styrelsen kassör, eftersom den har huvudansvaret för de ekonomiska transaktionerna och sköter bokföringen. Som revisor har man i principrätt att begära att få tillgång till bokföring och verifikationer när man vill; bokföringen skall vara i god ordning under hela året, inte samlas ihop efter längre perioder (med reservation för nolle-p, som kan ta lite tid för kassören att få ordning på). I realiteten är det dock sällan aktuellt med några mellankontroller (om man inte anar oegentligheter), utan revisionen, genomgången av bokföringen, görs i slutet av verksamhetsåret.

För att bli ekonomisk revisor behöver man inte kunna speciellt mycket om redovisning, däremot ha visst ordnings- och siffersinne för att kunna jämföra bokföring och verifikationer (kvitton) och kontrollera att summor lagts ihop korrekt. För föreningens skull bör man också vara en person med oförvitlig moral, som inte gaddar ihop sig med kassören och ser genom fingrarna med att pengar försvinner.

För mer information om den här posten kontakta ordf@sekel-liu.se.

Sakrevisor

Sakrevisorns uppgift är att granska styrelsens arbete. Inför årsmötet går sakrevisorn igenom protokoll samt kontrollerar styrelsens arbete gentemot verksamhetsberättelsen och beslutar därefter att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

För mer information om den här posten kontakta ordf@sekel-liu.se.

  • Kalendarium

      There are no events.
%d bloggare gillar detta: