Tag-arkiv: Kallelse

Kallelse till extrainsatt årsmöte

Kallade: SeKeLs medlemmar, SeKeLs valberedning, SeKeLs revisorer Tid: Tisdagen 5/6 17:00 Lokal: TEMCAS Mötets öppnande. Justering av röstlängd. Val av mötets ordförande. Val av mötets sekreterare. Val av två justerare tillika rösträknare. Adjungeringar. Mötets stadgeenliga utlysande. Fastställande av föredragningslista. Styrelsens verksamhetsberättelse för sitt verksamhetsår. Styrelsens ekonomiska berättelse för sitt verksamhetsår. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret. Fastställande […]

Publicerat i Övrigt | Taggat | Stängt för kommentarer

Kallelse till SeKeLs vårmöte

Hej! Härmed kallar SeKeLs styrelse alla SeKeLs medlemmar till vårmöte. Tid: onsdag 14 mars kl. 17.15 Lokal: TEMCAS (Tema-huset, Campus Valla) Vårmötet kommer att behandla frågan om ansvarsfrihet för föregående styrelse, samt en ändringsmotion rörande SeKeLs stadgar som kommer att tas upp på årsmötet i slutet av verksamhetsåret. Föredragningslista och möteshandlingar finns bifogade. Våra möteshandlingar: […]

Publicerat i Övrigt | Också taggat | Stängt för kommentarer

SeKeL vårmöte 2012

Tid: Onsdagen den 14 mars 17.00 Plats: TEMCAS Deadline för att skicka in motioner är den 1 mars!

Publicerat i Övrigt | Också taggat , | Stängt för kommentarer

SeKeLs vårmöte 2012

Tid: Onsdagen den 14 mars 17.00 Plats: Återkommer med info om lokal så snart som möjligt p.g.a administrativa förhinder. Deadline för att skicka in motioner är den 1 mars!

Publicerat i Övrigt | Också taggat , | Stängt för kommentarer

Kallelse till SeKeLs årsmöte den den 7 november, 2011

SeKeLs styrelse kallar alla medlemmar till årsmöte den 7 november 2011 kl 17.30 i TEMCAS. Möteshandlingar: Kallelse till SeKeLs årsmöte 7 november, 2011 Verksamhetsplan 2011 Verksamhetsplan 2012 Budget 2011 Budget 2012 Nomineringar till SeKeLs årsmöte den 7 november 2011 Motion angående återinförandet av Vårmötet Motion angående SeKeLs intresseämnen Motion om uppdatering av SeKeLs Jämlikhetsdokument Motion […]

Publicerat i Övrigt | Också taggat , | Stängt för kommentarer
  • Kalendarium

      There are no events.
  • Kategorier